Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzgüven, Ali Volkan
dc.contributor.authorTargan, Bilge
dc.date.accessioned2019-08-27T09:00:43Z
dc.date.available2019-08-27T09:00:43Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1055
dc.description.abstractİdari yargı kararlarının uygulanmasının Hukuk Devletinin bir gerekliliği olduğu mevzuat, yargı kararları ve doktrinde tartışmasız olarak kabul edilmiştir. Anayasanın 138. maddesinde mahkeme kararlarına uyma zorunluluğu vurgulanmış olup İYUK'nun 28. maddesinde de, idari yargı kararlarının icaplarına göre idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya zorunlu olduğu açıkça ifade edilmiştir. İdari yargı kararlarının uygulanma usulünün somut olaya ve karar türüne göre farklılık arz etmesi ve bazı idari yargı kararlarının uygulanmasının fiili veya hukuki sebeplerle imkânsız olması gibi nedenlerle idari yargı kararlarının infaz yöntemi ile ilgili sorunlarla karşılaşılması söz konusu olabilmektedir. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci ve ikinci bölümde, idari yargı kararlarının uygulanma usullerinin karar türlerine göre sınıflandırılarak açıklanması ve infaz yokluğu hallerinin örneklendirilmesi suretiyle, infaz yöntemi ve idari yargı kararlarının icapları ile ilgili tereddütler giderilmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde idari yargı kararlarının uygulanmamasından kaynaklanan uyuşmazlıklar açıklanmış ve sonrasında bu uyuşmazlıkların asgari düzeye indirilmesi ve idari yargı kararlarının etkinliğinin arttırılması için çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe implementation of administrative judicial decisions is a requirement of state of law and this is accepted to be indisputable in positive law, court decisions and doctrine. Article 138 of the Constitution emphasizes the obligation to abide by the court decisions, and Article 28 of the Code of Administrative Procedure states that the administration is obliged to establish procedure or do an act without delay, in accordance with the requirements of the administrative judicial decisions. There may also be problems in the execution of the administrative judicial decisions for reasons such as the implementation of administrative judicial decisions differing by the concrete case and decision type, and the implementation of some administrative judicial decisions being impossible due to factual or legal reasons. This study consists of three sections. The hesitations about the procedures for the implemention of administrative judicial decisions and the requirements of administrative judicial decisions have been tried to be removed by classifying the procedures for the implementation of administrative judicial decisions by decision types and exemplifying the non-implementation of the decisions in the first and the second section. Then disputes arising from not implementing the decisions of administrative courts have been clarified in the third section and finally solutions have been tried to be found to reduce these disputes to the minimum level and to enhance the efficiency of administrative judicial decisions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİdari Yargı Kararlarıen_US
dc.subjectHukuk Devleti, Tazminaten_US
dc.subjectRücuen_US
dc.subjectCezai Sorumluluken_US
dc.subjectDisiplin Sorumluluğuen_US
dc.subjectDecisions of Administrative Courtsen_US
dc.subjectState of Lawen_US
dc.subjectCompensationen_US
dc.subjectRecourseen_US
dc.subjectCriminal Liabilityen_US
dc.subjectDisciplinary Liabilityen_US
dc.titleİdari yargı kararlarının uygulanmamasından doğan uyuşmazlıklaren_US
dc.title.alternativeDisputes arising from not implementing the decisions of administrative courtsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record