Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErtekin, Yücel
dc.contributor.authorKoçaklı, Yusuf
dc.date.accessioned2019-08-26T06:51:05Z
dc.date.available2019-08-26T06:51:05Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/1000
dc.description.abstractTürkiye'de yerel yönetimlerin temeli Osmanlı Devleti döneminde atılmaya başlanmış ve cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yerel yönetimlerin önemi fark edilerek bu konu üzerinde daha fazla durulmaya başlanmıştır. İlk aşamalarda yapılan düzenlemeler pek yeterli olmasa da zaman içinde düzenlemelerin yasalaşması ve yeni yasaların çıkarılması ile yerel yönetimler alanında oldukça olumlu düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan yasalarda güncel şartlara uyumun gözetilmesi de ülkemizdeki yerel yönetimler açısından olumlu gelişmeler yaşandığının göstergesidir. Gelinen en son noktada 2012 yılı itibariyle 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ile büyükşehirler konusundaki yapılanma sürecinde en kapsamlı değişiklikler hazırlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir. 2012 yılına gelinceye kadar ülkemizde büyükşehirlerle ilgili pek çok düzenlemenin yapıldığını söylememiz mümkündür. Bu bağlamda büyükşehir yönetimine dair ilk olarak 1960'lı yıllarda başlanan yapılanma süreci 1984 yılına gelindiğinde yasalaşmıştır. 1984 yılında yapılan bu yasa üzerinde yetersizlikler konusundaki tartışma sonucunda, 2004 yılı itibariyle yasa genişletilmiş ve 2008 yılında bir bütünleştirme faaliyetine gidilmiştir. Yapılan bu düzenlemelerin son basamağı olan 2012 yılında yapılan yasal düzenlemelerle önceki dönemlere ait yasaların olumlu tarafları alınarak bütünsel ve güncel bir yasa çıkarılmıştır. Ancak bu olumlu tarafların alınması diğer yasaların bütününü kapsayan ve bunların dışında herhangi bir şeyin dâhil edilmediği bir yasa şeklinde algılanmamalıdır. Nitekim 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı yasa güncel dünya gereksinimlerine de cevap verebilecek bir niteliğe büründürülmeye çalışılmıştır. Yapılan yeni yasanın çalışmamız açısından önemi büyükşehir belediyelerine ekonomik anlamda sunulan payların artırılmasıdır. Nitekim belediyelerin genel bütçe ve kendi özel imkânları ile sunmuş oldukları hizmetleri açısından yetersizliği her daim gündeme getirilmiş olması 2012 yasasıyla daha fazla dikkate alınmış ve bu bağlamda Büyükşehir belediyelerinin genel bütçe içinden aldıkları pay artırılmıştır. Bu artırımının sabit olmaması ise çıkarılan yasada adalet unsurunun göz önüne alındığının göstergesidir. Büyükşehir belediyeleri bu yeni yasayla önceki yasal düzenlemelere göre genel bütçeden daha fazla pay alabilmekle birlikte, nüfus, alan vb. özellikler bakımından da neredeyse tüm büyükşehirler farklı oranlarda pay almaktadır.en_US
dc.description.abstractIn Turkey began to be taken during the foundation of the Ottoman State and local government since the republic's early years it was recognized the importance of the local government began to focus more on this issue. Quite positive regulations in the arrangements made in the first phase of the regulations to be enacted although hardly enough in time and space by removing the new law on local government were carried out. To monitor compliance with the current requirements in the prepared legislation also indicates that positive developments in terms of local government in our country.Come the latest point in the year 2012 6360 and Act No. metropolitan are prepared in the most extensive changes in the restructuring process and implementation. Until 2012. It is possible to say that our country made many arrangements for the cities. In this context, the first on the metropolitan management restructuring process that started in the year of 1960 was enacted in 1984. In discussing the results on failure on the law made in 1984, it expanded the law in 2004 and has been made in the integration activities in 2008. On the positive side of the law made for prior periods with regulations made in 2012, the last step of this regulation is issued with uniform and current laws. However, these other laws covering the whole of the receipt of the positive side and their inclusion should not be regarded as anything other than the law. Indeed, Law No. 6360 issued in 2012 has also been studied to date needs to be wrapped to the world a position to answer. importance of our work made the new law is to increase the share of metropolitan municipalities presented in economic terms. Indeed municipal general budget and taken into account their specific opportunities deficiency in terms of services they offer and more the law in 2012 have been brought to always agenda and increased their share in this regard within the general budget of the metropolitan municipalities. This increase is indicative of the lack of hard considering the fairness of the extracted elements in the law. Metropolitan municipalities together can receive a greater share of the overall budget according to the new law, previous legislation, population, area and so on. They are almost all metropolitan share in terms of features at different rates.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMardin Büyükşehir Belediyesien_US
dc.subjectçözüm önerisien_US
dc.subjectBorçen_US
dc.subjectMardin Metropolitan Municipalityen_US
dc.subjectSolution offeren_US
dc.subjectDebten_US
dc.titleBüyük Şehir Belediyelerinin borçları ve çözüm önerileri: Mardin Büyükşehir Belediyesi örneğien_US
dc.title.alternativeDebt and solutions of the Metropolitan Municipality: Mardin Municipality caseen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record