Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKandemir, Şenol
dc.contributor.authorÜnsal, Uğur
dc.date.accessioned2019-08-23T13:05:20Z
dc.date.available2019-08-23T13:05:20Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/984
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı küreselleşme süreci ve küresel krizlerin dünyada ve Türkiye'de sermaye piyasası araçlarına etkisinin ve sonuçlarının incelenmesi ve gelişiminin değerlendirilmesidir. Konuyla ilgili olarak sermaye piyasası araçları incelenmiş, sermaye piyasasına etki eden ve pek çok boyutu olan küreselleşme kavramı ve uluslararası niteliği olan küresel krizler analiz edilmeye çalışılmıştır. Orta ve uzun vadeli fon talepleri ile fon arzının karşılaştığı piyasalara olarak sermaye piyasaları 1970'li yılların başından itibaren önemli değişimler geçirmiştir. Yeni ekonomik sistem içinde oluşan ekonomik istikrarsızlık ve belirsizlik, bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve yeni finansal ürünlerin geliştirilmesi sermaye piyasalarının en belirgin özelliklerindendir. Uluslararası sermayenin önündeki engellerin kalkması sermaye piyasası araçlarının etkinliğini arttırmıştır. Küreselleşme sürecinin etkisi ile farklı ülkelerde 24 saat işlem yapabilme olanağının bulunması finansal etkileşimin hızlanmasını ve derinleşmesini sağlamıştır. Çalışmada, bu gelişmeler ile birlikte, çıkarılan yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nu ile sermaye piyasası araçlarına getirilen yenilikler, sonuçlar ve riskler araştırılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to review the impact of the globalization process and global crises on the capital market instruments in the world and in Turkey and consequences of such process and crises and to evaluate the development thereof. The capital market instruments were reviewed and the concept of globalization and the global crises, which have impact on the capital market and are multidimensional, were tried to be analyzed. As markets that encountered mid- and long-term fund demand and fund supply, the capital markets have experienced significant changes since the early '70s. The economic instability and uncertainty developed in the new economic system, the evolution of information technologies and the development of new financial products are among the most prominent features of the capital markets. The removal of the obstacles before the international capital has increased the efficiency of the capital market instruments. The opportunity to do transactions in different countries all day round, with the effect of globalization process, has accelerated and deepened the financial interaction. In addition to these developments, the reforms, which are introduced into the capital market instruments by the new Turkish Trade Law and Capital Market Law, and the outcomes and risks thereof were researched.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLiberalizasyonen_US
dc.subjectEkonomik Krizen_US
dc.subjectKüreselleşmeen_US
dc.subjectSermaye Piyasası Araçlarıen_US
dc.subjectSermaye Piyasasıen_US
dc.subjectEconomic Crisisen_US
dc.subjectLiberalizationen_US
dc.subjectGlobalizationen_US
dc.subjectCapital Market Instrumentsen_US
dc.subjectCapital Marketen_US
dc.titleSermaye piyasası araçlarının dünyada ve Türkiye'de gelişimien_US
dc.title.alternativeDevelopment of capital market instruments in the world and Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record