Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKöroğlu, Zehra
dc.contributor.authorKaya, Çilem
dc.date.accessioned2019-08-23T12:26:51Z
dc.date.available2019-08-23T12:26:51Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/979
dc.description.abstractSözeylemlerin kullanımı, edimbilim yetisinin temel bileşenlerinden birisidir. Dil öğrencilerinin farklı stratejik kullanımları olan rica söz eylemlerini kullanma gereksinimleri, mevcut çalışmanın anlamını vurgulamaktadır. Tunceli ili Munzur Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulunda öğrenim gören 60 öğrenci (30 deneysel /30 kontrol grup), çalışmada katılımcı olarak yer almıştır. Çalışmada kullanılan veriler, yazılı söylem tamamlama testi aracılığıyla toplanmış; Taguchi'nin kategorisi (2006) ve CCSARP (Blum-Kulka ve diğerleri, 1989; Sözeylemlerin farklı kültürlerde yerine getiriliş biçimini incelemeye dönük proje) Tanımlama Kılavuzu temel alınarak nicel ve nitel istatistik kullanılarak incelenmiştir. Bu çalışma, her iki grubun da CCSARP Tanımlama Kılavuzu'nda tanımlanan sözeylem stratejilerinden çoğunu kullandıkları, fakat bu stratejilerin iki grup arasındaki dağılımının farklılık gösterdiği sonucuna varmıştır.en_US
dc.description.abstractSpeech acts are considered to be one of the principal components of pragmatic competence. The need for language learners to use speech act of request that involves a series of strategies is the significance of the study. The participants of the study were 60 Turkish EFL students (30 experimental / 30 control group) studying at the English Preparatory School of Munzur University, Tunceli, Turkey. The data were collected through Written Discourse Completion Task (WDCT) and analysed based on the framework of Taguchi (2006) and the Cross Cultural Speech Act Realization Project (CCSARP) conducted by Blum-Kulka et al. (1987) by using descriptive statistics. Findings of the current study revealed that even though both groups used most of the strategies proposed by Blum-Kulka et al. (1989) in the CCSARP Coding Manual, the distribution of the strategies differed across the two groups.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectPragmaticsen_US
dc.subjectPragmatic competenceen_US
dc.subjectSpeech Actsen_US
dc.subjectSpeech Act of Requesten_US
dc.subjectEdimbilimen_US
dc.subjectSözeylemleren_US
dc.subjectRica Söz Eylemlerien_US
dc.subjectEdimbilim Yetisien_US
dc.titleThe effect of explicit instruction on the english preparatory class students: an analysis of request realization patternsen_US
dc.title.alternativeDoğrudan öğretimin ingilizce hazırlık sınıfı öğrencileri üzerindeki etkisi: Rica sözeylemleri analizien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record