Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYumru, Hülya
dc.contributor.authorKavacık, Müge Selin
dc.date.accessioned2019-08-23T11:57:49Z
dc.date.available2019-08-23T11:57:49Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/977
dc.description.abstractYabancı dil kaygısı, araştırmacılar için her zaman bir ilgi kaynağı olmuştur. Dil öğrenim süreci üzerine yapılan çalışmaların son zamanlarda temel olarak öğrencilerin dil öğrenimine karşı tutum ve bakış açıları üzerinde odaklandığı bilinen bir gerçektir. Yabancı dil öğretimimdeki önemli yolardan biri öğrencilerin dil öğrenimine olumlu tutumlar geliştirebileceği, fikirlerini özgürce açıklayabileceği ve yüksek isteklendirme edinebileceği etkili bir sınıf atmosferi yaratmaktır. Eğitimciler olarak bize düşen, öğrenmeyi etkili hale getirmek için iyi bir model ve arabulucu olmak ve öğrencilerin dil öğrenme sürecinde hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için uygun strateji kullanmalarını sağlamaktır. Bu çalışmanın ana amacı, yabancı dil sınıflarındaki öğrenci kaygılarının olası nedenlerini bulabilmektir. Kaygının olası nedenlerini belirlemek için Horwitz ve Cope (1986) tarafından geliştirilmiş olan yabancı dil sınıfı kaygı ölçeği (FLCAS) ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Veri analizleri, üniversite öğrencilerinin yabancı dil kaygısının 4 temel kaynağı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bunlar konuşma kaygısı, test kaygısı, yanlış değerlendirilme korkusu ve sınıf uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Çalışma bulguları öğrencilerin yabancı dil kaygı nedenlerinin değişken olduğunu da göstermektedir.en_US
dc.description.abstractForeign language anxiety (FLA) has always been a source of interest for the researchers. It is a known fact that recent literature in language learning process mainly focuses on the attitudes and perspectives towards language learning. One of the essential ways in foreign language teaching is to create an effective classroom atmosphere in which students can develop positive attitudes, express their ideas freely and adopt high motivation in language learning environment. Our role as educators is to be good models and facilitators to moderate learning and to provide students with opportunities to use suitable strategies to realize the goals of language learning process. The main purpose of the current study was to find out the possible sources of anxiety in EFL classes. The instruments used in this study were a foreign language classroom anxiety scale (FLCAS), which was developed by Horwitz and Cope (1986), and semi-structured interviews. Then, one research question was built up to investigate the answers throughout the study. The findings gathered through the instruments indicated that the anxiety, which was encountered by learners in language classes, was mainly caused by communication apprehension, test anxiety, fear of negative evaluation and classroom procedures.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYabancı Dil Eğitimien_US
dc.subjectİngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencileren_US
dc.subjectYabancı Dil Kaygısıen_US
dc.subjectForeign Language Teachingen_US
dc.subjectEFL Learnersen_US
dc.subjectForeign Language Anxietyen_US
dc.titleA study on the university students' perceived sources of foreign language anxietyen_US
dc.title.alternativeÜniversite öğrencilerinin yabancı dil kaygılarının kaynakları hakkındaki algıları üzerine bir çalışmaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record