Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSökmen, Ahmet Gökhan
dc.contributor.authorOğuz, Suzan
dc.date.accessioned2019-08-23T11:45:12Z
dc.date.available2019-08-23T11:45:12Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/973
dc.description.abstractGünümüzde gelişen ve değişen ekonomik koşullar, ülkelerin sürdürülebilir bir büyüme sağlamak, rekabet gücü kazanmak ve tüketici tercihlerinde oluşabilecek değişimleri tespit etmek için yenilikçi olmalarını ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelerini gerektirmektedir. Teknolojik gelişmelerin nedeni olarak gösterilen Araştırma ve Geliştirme, bilgi ve teknolojiye bağlı olarak yeni ürün ve üretim süreçlerinin geliştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Ar-Ge faaliyetleri sonucunda yaratılan teknolojik ürün ve yenilikler sadece iç pazara sunulmamakta, aynı zamanda ihraç edilmektedir. Ülkelerin ve işletmelerin gerçekleştirdikleri yüksek teknolojili ürün ihracatı, içerdiği katma değerden dolayı ekonomik büyümelerini arttırmada önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, 1996-2016 dönemi yıllık verileri kullanılarak 31 OECD ülkeleri için, Ar-Ge harcamalarının yüksek teknolojili ürün ihracatı üzerindeki etkisi, panel veri analizi yöntemi ile araştırılmıştır. Panel veri analizi için gerekli olan testler "Driscoll ve Kraay Standart Hatalar ile Sabit etkiler Modeli" kullanılması gerektiğini göstermiştir. Ampirik bulgular, OECD ülkeleri için Ar-Ge harcamaları ve yüksek teknolojili ürün ihracatı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractToday's developing and changing economic conditions require countries to be innovative and to follow technological developments closely in order to achieve sustainable growth, gain competitiveness and determine changes in consumer preferences. Research and development, which is shown as the reason of technological developments, is defined as the development of new products and production processes depending on information and technology. The technological products and innovations created as a result of R&D activities are not only offered to the domestic market, but are exported at the same time. Exports of high technology products, which countries and enterprises carry out, play an important role in increasing their economic growth due to the added value they contain. In this study, the effect of R&D expenditure on high technology exports for 31 OECD countries using 1996-2016 annual data was investigated by panel data analysis method. The tests required for panel data analysis showed that "Fixed Effect Model with Driscoll and Kraay Standard Errors " should be used. Empirical results show a positive and significant correlation between R&D expenditure and high technology export for OECD countries.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAraştırma ve Geliştirmeen_US
dc.subjectTeknolojik Gelişmeen_US
dc.subjectYüksek Teknolojili Ürün İhracatıen_US
dc.subjectYeniliken_US
dc.subjectResearch and Developmenten_US
dc.subjectTechnological Developmentsen_US
dc.subjectHigh Technology Exporten_US
dc.subjectInnovationen_US
dc.titleAraştırma geliştirme harcamalarının yüksek teknolojili ürün ihracatına etkisi: OECD ülkeleri üzerine bir panel veri analizien_US
dc.title.alternativeThe effect of research development expenditures on high technology exports: A panel data analysis on OECD countriesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record