Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAy, Ünal
dc.contributor.authorKaraçam, Miray
dc.date.accessioned2019-08-23T10:57:39Z
dc.date.available2019-08-23T10:57:39Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/965
dc.description.abstractAdana ilindeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin insan kaynakları yönetimi süreçlerinin incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, işletmelerdeki insan kaynakları yönetimine ait hangi fonksiyonların ön plana çıktığı, hangilerinin geri planda kaldığı ve bu fonksiyonların firmaya has özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Çalışmanın evrenini, Adana'da faaliyet gösteren 732 adet KOBİ oluşturmaktadır. Çalışma örneklemini ise, Adana ilinden seçilen 94 firma oluşturmakta olup bu firmaların, 49'u küçük ve 45'i orta ölçekli işletmelerden oluşmakta olup mikro işletmeler yer almamaktadır. Araştırmaya katılan 94 firma ile yüz yüze görüşerek anket formu aracılığıyla veriler sağlanmıştır. Bu kapsamda araştırmada insan kaynakları yönetimi faaliyetlerinin 13 temel alt boyutunun firmaların insan kaynakları yönetimi faaliyetleri üzerindeki ilişkisi incelenmiştir. Adana ilindeki KOBİ'ler incelendiğinde, işletmelerin insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının, işletmelerin ölçeğinin büyümesi ve çalışan sayısının artmasıyla birlikte bu fonksiyonları daha fazla önemsedikleri görülmektedir. Ancak işletmelerin büyük bir kısmı hala geleneksel yönetim anlayışı ile hareket ettikleri için insan kaynakları fonksiyonlarını yeterince yerine getirememekte ve rekabet ortamında etkin bir güç sahibi olamamaktadırlar. Bu yüzden işletmelerin etkinliğini ve verimliliğini tam olarak yerine getirebilmesi için İKY fonksiyonlarını bir bütünlük içerisinde ele almalarının gerektiği düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to conduct an audit of humanresource management activities of SmallandMid-Size Companies (SMSC) in Adana province of Turkey. Specifically the study aims at identifying those humanresource management activities which are comperatively more in use than otheractivities in SMSC's. Due to resource scarcity, SME's tend to outsource some of the human resource management functions, while keeping strict control in other functions. To achieve this purpose, 94 SMSC type companies were administered HR Audit questionnaie in which 13 Human Resource functions contain 104 items. In order to collect data, theresearcher met the HR professionals and interviewed them face-to-face. Among the 94 SMSCs, 49 firms were considerd small-size and 45 were considerd midium-size firms. When closely examined SMSCs in Adana province, there seems to be a tendency to rise in the number of human resource functions by the size of employees. But overall, majority of SMSCs operate within the traditional management paradigms in which Human Resource Management activities considered secondary in importance. It is recommended that in order to capture competetive advantages in their area of operations they need to align their HR processes with thei rbusiness strategies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnsan Kaynakları İncelemesien_US
dc.subjectİnsan Kaynakları Yönetimien_US
dc.subjectKOBİ’lerde İnsan Kaynaklarıen_US
dc.subjectKOBİen_US
dc.subjectHuman Resource Managementen_US
dc.subjectHuman resource Auditen_US
dc.subjectHuman resource at SMSCen_US
dc.subjectSMSCen_US
dc.titleKüçük ve orta ölçekteki işletmelerde (KOBİ) insan kaynakları yönetimi süreçlerinin incelenmesi: Adana ili örneğien_US
dc.title.alternativeAuditing human resource activities in small and midium size companies (SMSC) in Adanaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record