Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYumru, Hülya
dc.contributor.authorÖzbek, Melek Canözü
dc.date.accessioned2019-08-23T10:49:03Z
dc.date.available2019-08-23T10:49:03Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/962
dc.description.abstractBu çalışma Milli eğitim bünyesinde çalışmakta olan İngilizce öğretmenlerinin güncellenme, yansıtma ve işbirlikçi öğrenmelerine bağlı bir profil çalışmasıdır. Sürekli mesleki gelişim için hangi etkinlikler tercih ettikleri ve bu tercihlerin yaş, cinsiyet, kıdem, mezun olunan bölüm ve çalışılan okul türüne göre değişkenliğine bakılmıştır. Ayrıca, öğretmenlerin tercihlerini etkileyen sebepler de araştırılmıştır. Çalışmada hem niteliksel hem niceliksel veriler kullanılmıştır. Niteliksel veri oluşturma sürecinde araştırmacı açık uçlu soru kalıbından faydalanmıştır. Niceliksel veri oluşturma de ise Kwakman (1999) tarafından geliştirilen ve Dijkstra (2009) tarafından adapte edilen bir anket kullanılarak öğretmenlerin farklı kategorilere ait etkinlik tercihleri sorgulanmış ve tutumları araştırılmıştır. Bu çalışmanın katılımcılarını 118 İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin belirgin şekilde tercih ettikleri ve tercih etmedikleri etkinlikler belirlenmiştir. MEB bünyesinde çalışan öğretmenlerin profilleri çıkarılmıştır. Ayrıca, yaş, cinsiyet ve kıdeme bağlı olarak öğretmen tercihlerinde bir değişim gözlenmezken, iki değişkende fark bulunmuştur. Buna göre, güncel etkinliklerle ilgili olarak dilbilim ve edebiyat mezunları, yansıtma etkinlikleri ile ilgili olarak da ilkokul ve lise öğretmenlerinin etkinlik tercihleri arasında değişim gözlenmiştir. Bu sonuçları ortaya çıkaran sebepler yöneltilen açık uçlu soru ışığında bireysel ve kurum bazında sınıflandırılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study has been carried out to investigate what English language teachers' continuous professional development profiles concerning updating activities, reflection and collaboration are. It also reveals whether the English language teachers' CPD profiles change according to these variables; age, gender, teaching experience, the school type and the departmant graduated. Additionally, it finds about the factors that influence English language teachers' choice of continuous professional development activities. In the study, both qualitative and quantitative research methods have been used. Within the process of qualitative research, one open ended question has been asked to the participant teachers. Within the quantitative research process, a questionnaire originally designed by Kwakman (1999) and adapted by Dijkstra (2009) has been used and the teachers' activity choices and their attitudes have been investigated. The sampling group comprised 118 MNE English language teacher. Due to the analysis and interpretation of the findings, it has been revealed that English language teachers' activity choice shows similarities and differences regarding the updating, reflection and collaborabation. There are prominent activities teachers both exhibit positive or negative attitudes and participate at different frequencies of time, accordingly, the study draws the profile of English language teachers. There is no change depending upon age, gender and teaching experience but a change has been observed under two variables. One is related to the updating activities of linguistic and literature teachers. The other change is related to the reflective activities between the teachers of primary and high school. The factors which influence these choices have been revealed and categorized under two main titles one of which is individual factors and the other is institutional factors.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖğretmen Tutumlarıen_US
dc.subjectSürekli Mesleki Gelişimen_US
dc.subjectTeachers’ Attitudesen_US
dc.subjectContinuous Professional Developmenten_US
dc.titleThe profile and the continuous professional development activity choice of english language teachers and the factors influencing their choiceen_US
dc.title.alternativeMilli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ingilizce öğretmenlerinin sürekli mesleki gelişim etkinlik tercihleri, profilleri ve katılımlarını etkileyen sebepleren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record