Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahinkarakaş, Şehnaz
dc.contributor.authorDemirogları, Gürcan
dc.date.accessioned2019-08-23T08:48:18Z
dc.date.available2019-08-23T08:48:18Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/954
dc.description.abstractYabancı Dil Sınavı, bir yüksek lisans veya doktora programına kabul edilmeyi hadefleyen ve Tıp alanında uzmanlaşmak için TUS'u (Tıpta Uzmanlaşma Sınavı) geçmeye çalışan pratisyen doktorlar tarafından alınan bir sınavdır. Bu çalışmanın amacı aday akademisyenlerin Yabancı Dil Sınavı'na karşı olan tutumlarını incelemektir. Bu çalışmada 42 aday yer almıştır ve veriler iki açık uçlu anket yoluyla toplandı ve içerik analizi tekniği ile incelendi. İlk anket, adayların Yabancı Dil Sınavı hakkında adayların genel izlenimlerini öğrenmek için oluşturuldu ve ikinci ankette de adayların Yabancı Dil Sınavı'na karşı olan tutumlarını etkileyen faktörleri öğrenmek için oluşturuldu. Araştırmanın sonuçları aday akademisyenlerin Yabancı Dil Sınavı'na karşı olumsuz bir tutum içerisinde olduğunu gösterdi. Bunun yanında, bulgular adaylar için sınavı daha olumlu ve uygulamaya değer bir duruma getirmek için sınavın içeriği, tarzı, güvenirliği ve geçerliliği hakkında bazı iyileştirmelerin yapılması gerektiğini gösterdi. Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Sınavı, tutum, aday akademisyen, içerik ve tarz, güvenirlilik ve geçerliken_US
dc.description.abstractForeign Language Examination is taken by candidates who aim to be accepted to graduade and PhD programs and taken by general practitioners who try to pass TUS (The Examination of Majoring in Medicine) to have a major in Medical Science. The purpose of this study is to investigate the candidate academicians' attitudes towards Foreign Language Examination. Forty-two candidates participated in this study and the data were gathered through two open ended questionnaires and analyzed by means of content analysis technique. The first questionnaire was designed to find out the candidates' general impressions about Foreign Language Exam and the second one was designed to learn the factors affecting the candidates' attitudes towards Foreign Language Examination. Results of the study showed that candidate academicians have negative attitudes towards Foreign Language Examination. Besides, the findings of the study revealed that some improvements related to content, style and reliability and validty of the exam need to be done so as to make the exam more positive and practical for the candidates. Key words: Foreign Language Examination, attitude, candidate academician, content and style, realiability and validty.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectgüvenirlilik ve geçerliken_US
dc.subjectiçerik ve tarzen_US
dc.subjectaday akademisyenen_US
dc.subjectYabancı Dil Sınavıen_US
dc.subjecttutumen_US
dc.subjectrealiability and validtyen_US
dc.subjectcontent and styleen_US
dc.subjectcandidate academicianen_US
dc.subjectattitudeen_US
dc.subjectForeign Language Examinationen_US
dc.titleCandidate academicians' attitudes towards foreign language examinationen_US
dc.title.alternativeAday akademiıyenleriın yabancı dil sınavına karşı olan tutumlarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record