Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİnan, İbrahim
dc.contributor.authorTaştepe, Mustafa
dc.date.accessioned2019-08-23T07:15:57Z
dc.date.available2019-08-23T07:15:57Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/933
dc.description.abstractÇimento sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın stratejik yönetiminde kurumsal sosyal sorumluluğa ait çalışmaların ne kadar önemsendiğinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, firma çalışanları ve müşterilerinin, firmanın kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine ait algıları arasında fark olup olmadığını incelemek amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin marka imajı algısına olan katkısında çalışanlar ve müşteriler açısından değişiklik gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın evrenini, 200 beyaz yakalı çalışan ve sürekli olduğu düşünülen 300 yurt içi gri çimento müşterisi oluşturmaktadır. Çalışma örneklemini ise, tamamı beyaz yakalı olmak üzere 123 çalışan ve 30 yurtiçi gri çimento müşterisi üzerinde uygulanmıştır. Toplamda 153 geçerli anket formu geri dönüşü olmuştur. Bu kapsamda araştırmada kurumsal sosyal sorumluluğa ait iki temel alt boyutun paydaşlar üzerindeki bilinci incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study aimed to determine how much importance was attached to activities relating to corporate social responsibility in the strategic management of a company operating in the cement industry and, in this context, to find out whether there was any difference between the perceptions of company employees and customers regarding the corporate social responsibility activities of the company. Another point which the study tried to reveal was to determine if the contribution of the corporate social responsibility activities to the perception of brand image differed between employees and customers. The population of the study consisted of 200 white collar employees and 300 domestic gray cement customers considered to be regular customers. The sample of the study, on the other hand, included 123 employees, all white collar, and 30 domestic gray cement customers. A total of 153 valid questionnaire forms were returned. In the scope, the influence of two fundamental subdimensions relating to corporate social responsibility on the consciousness of stakeholders was analyzed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKurumsal Sosyal Sorumluluken_US
dc.subjectStratejik Planlamaen_US
dc.subjectStratejik Yönetimen_US
dc.subjectCorporate Social Responsibilityen_US
dc.subjectStrategic Planningen_US
dc.subjectStrategic Managemenen_US
dc.titleKurumsal sosyal sorumluluğun stratejik yönetim açısından önemi ve çimento sektöründen bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeImportance of corporate social responsibility in terms of strategic management and a practice from the cement industryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record