Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBalkan-Şahin, Sevgi
dc.date.accessioned02.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-02T19:36:28Z
dc.date.available02.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-02T19:36:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/92
dc.description.abstractThe Doha Ministerial Declaration on the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement and Public Health adopted in November 2001 clarified the right to use the TRIPS flexibilities to promote public health. Examining the hegemonic struggle of opposing social forces from a neo-Gramscian perspective, the paper attributes this outcome to the strategy of trasformismo used by market-oriented social forces to legitimize the policies of the World Trade Organization (WTO) and prevent resistance against the market-driven TRIPS Agreement. It argues that although non-governmental organizations (NGOs) such as Medecins Sans Frontieres, Third World Network, and Oxfam worked as a counter-hegemonic force to ensure the access of least developed countries to generic versions of patented drugs, flexibilities confirmed by the Doha Declaration can be seen more as a strategy of trasformismo to absorb counter-hegemonic ideas than the counter-hegemonic groups’ successful incorporation of the right to ensure public health into the TRIPS Agreement.en_US
dc.description.abstractKasım 2001 yılında kabul edilen Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPS) ve Halk Sağlığı Konusundaki Doha Deklarasyonu, TRIPS esnekliklerinin kamu sağlığının garanti altına alınması amacıyla kullanılması hakkını teyit etmiştir. Karşıt sosyal gruplar arasındaki hegemonya mücadelesini Neo-Gramşiyan perspektiften inceleyen bu çalışma, söz konusu değişikliği, piyasa odaklı toplumsal güçlerin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) politikalarını meşrulaştırmak ve TRIPS Anlaşması’na karşı direnişi önlemek amacıyla kullandığı trasformismo stratejisi ile açıklamaktadır. Sınır Tanımayan Doktorlar, Üçüncü Dünya Ağı ve Oxfam gibi sivil toplum kuruluşları (STK), az gelişmiş ülkelerin jenerik ilaçlara yasal erişimlerini kolaylaştırmak için hegemonya karşıtı bir mücadele sürdürmüştür. Ancak, çalışma, Doha Deklarasyonu ile getirilen esnekliklerin, hegemonya karşıtı grupların ilaçlara erişim hakkını TRIPS Anlaşmasına dahil ettirmesinden çok, piyasa odaklı sosyal güçlerin hegemonya karşıtı fikirleri absorbe etmek için kullandıkları bir trasformismo stratejisinin bir sonucu olduğunu ileri sürmüştür.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.titleAcknowledgıng the flexıbılıtıes of the trıps agreement: ensurıng the rıght to access to medıcınes or a strategy of passıve revolutıon?en_US
dc.title.alternativeTicaretle bağlantılı fikri mülkiyet anlaşması esnekliklerinin teyit edilmesi: ilaçlara erişim hakkının garanti altına alınması mı, pasif devrim startejisi mi?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAlternatif Politikaen_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage544en_US
dc.identifier.endpage565en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record