Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAy, Ünal
dc.contributor.authorAksoy, Mustafa
dc.date.accessioned2019-08-23T06:33:28Z
dc.date.available2019-08-23T06:33:28Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/924
dc.description.abstract2002 yılında başlatılan "Sağlıkta Dönüşüm" programından en fazla etkilenenler sağlık sektörü çalışanları olmuşlardır. Sağlık çalışanlarının sundukları hizmetin kalite düzeyi ile algıladıkları iş tatmini, çalıştıkları örgüte bağlılıkları arasında olumlu bir ilişki vardır. Bu ilişkinin niteliğini değiştirecek unsurlarından biri çalışanın iş yüküdür. Bu çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının iş tatmini ve örgütsel bağlılık algılarının "hissettikleri" iş yükü arasındaki ilişki ve etkileşimi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Diyarbakır'da faaliyette bulunan iki kamu, iki de özel hastane çalışanlarından iş tatmini, örgütsel bağlılık ve iş yükü ile ilgili anket yöntemiyle bilgiler toplanmıştır. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarından elde edilen anket formlarından "kullanılamaz" olanlar çıkarıldıktan sonra yaklaşık 200 sağlık çalışanının sağladığı veriler analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, cinsiyet, yaş, deneyim, örgüt türü (kamu-özel) vb. faktörlere bağlı olarak iş yükü, iş tatmini ve örgütsel bağlılık algılarından bazılarında farklılıklara işaret etmektedir. Sonuç olarak, sağlık çalışanlarının iş yükünün örgütsel hizmet kalitesini değiştirebileceği için, çalışanların iş yükünü daha etkili biçimde belirleyecek yöntemlerin araştırılması gerekmektedir. Gelecekte yapılacak araştırmalar bu durumu göz önüne alarak oluşturulabilir. Ayrıca, iş yükü iş tatmini ve örgütsel bağlılık haricindeki örgütsel çıktılarla da ilişkilendirilmelidir.en_US
dc.description.abstractTurkish healthcare system transformation began in 2002 and it has affected employees the most. The quality of services delivered by the healthcare employees positively related to the employee job satisfaction and organizational commitment. The nature of the relationship could be modified by employee work load. The purpose of this study is to examine the relationship between employee work load, and perceived job satisfaction and organizational commitment. Within the framework of study purpose, a survey was developed to obtain data from healthcare employees concerning their perceived work load, job satisfaction, and organizational commitment. 200 healthcare employees from public and private hospitals in Diyarbakır province provided usable data. The results of the analysis indicate that healthcare employees' perceived work load, job satisfaction an organizational commitment varies by some of the individual characteristics. The study recommends that healthcare employees' perceived work load need to be lessened if organizations want to increase the quality of work outcomes such as organizational commitment and job satisfaction. Further research should focus on the relationship of work load to other organizational outcomes such as performance, productivity and innovation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSağlık Çalışanlarıen_US
dc.subjectÖrgütsel Bağlılıken_US
dc.subjectİş Yüküen_US
dc.subjectDiyarbakıren_US
dc.subjectİş Tatminien_US
dc.subjectJob Satisfaction Workloaden_US
dc.subjectOrganizational Commitmenten_US
dc.subjectHealthcare Employeesen_US
dc.titleSağlık çalışanlarında iş yükünün örgütsel bağlılık ve iş tatmini üzerindeki etkisi Diyarbakır hastanelerinde bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe effect of work load on job satisfaction and organizational committment among heathcare employees in Diyarbakiren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record