Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorArslan, Sevin
dc.contributor.authorParlatır, Özge
dc.date.accessioned2019-08-22T09:28:30Z
dc.date.available2019-08-22T09:28:30Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/910
dc.description.abstractMitoloji, geçmişten günümüze hayatımızda var olan bir kavram olarak karşımıza çıkmıştır. Her toplumun kendine has yaratıp ve inandıkları mitleri bulunur. Bu mitler nesilden nesile sözlü ya da yazılı olarak bir şekilde aktarılıp günümüze ulaşmıştır. "Yunan, Roma ve Türk Mitolojisinde Tanrılar (Benzerlik ve Farklılıkları)" başlığını taşıyan bu tezde, Yunan mitolojisindeki "12 Olympos Tanrısı" esas alınmış ve bu tanrılar işlevleri bakımından Türk mitolojisindeki tanrılarla benzerlik ve farklılıkları karşılaştırılarak incelemesi yapılmıştır. Tezde, mit ve mitolojinin tanımı, farklı toplumların yaratılış mitleri, Yunan, Roma, Türk mitolojileri ve tanrıları, tanrıların hayatları ve fiziksel özellikleri incelenmiştir. Bu bağlamda Yunan ve Roma tanrılarının Türk mitolojisinde de var oldukları görülmüş ve sahip oldukları özellikler göz önüne alınarak karşılıkları aranmıştır. Birbirinden farklı coğrafyada yaşayan milletlerin mitolojileri, değişik kültürlere dayanmasına karşın tanrılarının benzer görevlerde olmaları metin merkezli incelemeyle ortaya konulmuştur. Yunan, Roma ve Türk mitolojilerindeki tanrıların insani ve ruhani özelliklerin ne derece de hakim olduğu ispatlanmıştır. Yapılan kaynak taramaları sonucunda Yunan, Roma ve Türk mitolojilerinde yer alan tanrıların benzer ve farklı özelliklerinin yanı sıra Yunan ve Roma tanrılarının insani özelliklerinin olduğu Türk mitolojisindeki tanrıların ise daha çok ruhsal tanrılar da olduğu saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractMythology appears to be a concept which has always been present in our lives from past to present. Every community has their unique myths which they have created and believe. Such myths have passed down from generation to generation through verbal and written sources. This thesis, titled "The Gods in Greek, Roman and Turkish Mythologies (The Similarities and Differences)" is based on "12 Olympus Gods" in Greek Mythology and examines those Gods in terms of their functions by comparing their similarities and differences to the Gods in Turkish Mythology. The thesis scrutinizes the definition of myth and mythology, creation myths of different communities, Greek, Roman and Turkish mythologies and gods, private lives and physical properties of the gods. Accordingly, it is found that Greek and Roman gods are also present in Turkish mythology and the thesis inquires their correspondence in Turkish mythology based on their characteristics. Although the mythologies of the nations living in different geographies are based on different cultures, it was revealed through a text-oriented inquiry that their gods had similar duties. It was also inquired whether gods in Greek, Roman and Turkish mythologies have more human or spiritual characteristics. As a result of literature review, it is found that the gods in Greek, Roman and Turkish mythologies have similar and different characteristics, however it is also seen that Greek and Roman gods have more human characteristics while Turkish gods are more spiritual gods.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMitolojien_US
dc.subjectRomaen_US
dc.subjectTanrıen_US
dc.subjectTürken_US
dc.subjectYunanen_US
dc.subjectGoden_US
dc.subjectGreeken_US
dc.subjectMythologyen_US
dc.subjectRomanen_US
dc.subjectTurkishen_US
dc.titleYunan, Roma ve Türk mitolojisinde tanrılar (benzerlik ve farklılıkları)en_US
dc.title.alternativeThe gods in Greek, Roman and Turkish mythologies (the similarities and differences)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record