Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDoğru, Sami
dc.date.accessioned02.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-02T19:36:28Z
dc.date.available02.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-02T19:36:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1301-1308
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/90
dc.description.abstractDeniz haydutluğu deniz ticareti ve ulaşımı için her zaman tehdit oluşturmuştur. Bu tehdit modern dünyada varlığını halen sürdürmekte olup özellikle Somali sahillerinde meydana gelen saldırılar ile uluslararası ilginin odağı haline gelmiştir. BM Güvenlik Konseyi Somali sahillerinde ortaya çıkan deniz haydutluğu saldırılarına karşı uluslararası toplumu mücadeleye çağıran bazı kararlar almıştır. Bu çerçevede, devletler ile başta NATO ve AB olmak üzere çeşitli çok uluslu askeri güçler deniz haydutluğu ile mücadeleye başlamışlardır. Türkiye de bu mücadeleye aktif olarak katılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, önce, deniz haydutluğu ile ilgili uluslararası hukuk kurallarını ortaya koymak, sonra uluslararası toplumun deniz haydutluğu ile mücadelesi ve bu mücadeleye Türkiye’nin katkısını incelemektir. Ayrıca, deniz haydutluğu ile mücadelenin başarısı için yapılması gerekenlere de işaret olunmaya çalışılacaktır.en_US
dc.description.abstractThe piracy at sea has always been detrimental to sea trade and transportation. Even today, the piracy is still alive in the modern world. Attacks against ships off the coast of Somalia currently occur which have brought piracy to the forefront of international attention. The UN Security Council has adopted some resolutions calling for the international community to wage a war against marauding piracy. Multinational NATO and EU naval forces have begun to deploy military assets to the region to combat piracy. Turkey is also actively participating in these operations. The aim of this paper is first to examine and question the adequacy of the provisions of international law relating to the piracy and then legal basis of struggling the piracy of the international community and Turkey’s contribution to this struggle. This paper will also put forward specific recommendations as to how to remedy them.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.titleuluslararası hukukta deniz haydutluğu: uluslararası toplumun mücadelesi ve Türkiye'nin katkılarıen_US
dc.title.alternativePiracy under international law: struggle of international community and Turkey’s contributionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHukuk Fakültesien_US
dc.identifier.volume66en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage551en_US
dc.identifier.endpage580en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record