Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorMeriç, Nedim
dc.contributor.authorKorkmaz, Döne Nurdan
dc.date.accessioned2019-08-22T08:00:51Z
dc.date.available2019-08-22T08:00:51Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/905
dc.description.abstract"İcra Hukukunda Rehin Açığı Belgesi" başlığını taşıyan bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmada, İcra ve İflas Kanunu madde 152'de düzenlenen (kesin) rehin açığı belgesi ve İİK m. 150/f'de düzenlenen geçici rehin açığı belgesi doktrin görüşleri ve yargı kararları da dikkate alınarak incelenmiştir. Birinci bölümde, rehin hakkının tanımı, rehin hukukunda geçerli ilkeler ve rehnin güvence altına aldığı alacak kapsamı ile ilgili genel bilgiler açıklanmıştır. İkinci bölümde, rehin hakkı sahibinin, İcra ve İflas Kanunu madde 45'te düzenlenen rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe başvurması zorunluluğu ile geçici rehin açığı belgesi ve kesin rehin açığı belgesine ilişkin düzenlemeler arasındaki ilişki cebri icra hukukundaki menfaatler dengesi dikkate alınarak ortaya koyulmuştur. Üçüncü bölümde, kesin rehin açığı belgesinin tanımı, hukukî niteliği, düzenlenmesi, hüküm ve sonuçları aktarılmıştır. Bu bölümde, belgenin düzenlenme koşulları, koşulların gerçekleşmesi ile takip hukuku bakımından doğurduğu sonuçları üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu belgeye bağlanan alacağa ilişkin maddi hukuktaki hükümlerle incelenerek bilgi verilmiştir. Çalışmamızın son bölümünde ise, geçici rehin açığı belgesinin tanımı, düzenlenmesi ve takip hukukunda doğurduğu hüküm ve sonuçları açıklanmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study titled "Pledge Deficit Document in Enforcement Law " consists of four sections. In this study, the pledge deficit document (final) regulated in the article 152 of the Code of Enforcement and Bankruptcy and the temporary pledge deficit document regulated in the article 150/f of the CEB are examined by taking account of the comments in the doctrine and judicial decisions. In the first section, general information regarding the definition of right of pledge, applicable principles in the law of pledge and the scope of the receivable secured by the pledge are described. In the second section, the relation between the regulations regarding the temporary pledge deficit document and final pledge deficit document upon the appeal of pledgee to legal proceeding by means of foreclosing of the pledge prepared in the article 45 of the Code of Enforcement and Bankruptcy has been discussed with the consideration of the balance of interests in the law of compulsory enforcement. In the third section, the definition, the legal nature, regulation, effects and consequences of the final pledge deficit document are conveyed. In this section, the regulation terms, and their legal consequences on their realization in terms of code for quashing are being emphasized. Moreover, information has been provided by examining the document with the terms on material law regarding the receivable linked to this document. In the last section of our study, the definition of temporary pledge deficit document, its regulation and the effects and consequences that arise on law of compulsory enforcement have been described.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİcra ve İflas Hukukuen_US
dc.subjectKesin Rehin Açığı Belgesien_US
dc.subjectGeçici Rehin Açığı Belgesien_US
dc.subjectBorç Ödemeden Aciz Belgesien_US
dc.subjectCode of Enforcement and Bankruptcyen_US
dc.subjectFinal Pledge Deficit Documenten_US
dc.subjectTemporary Pledge Deficit Documenten_US
dc.subjectProof of Insolvencyen_US
dc.titleİcra Hukukunda rehin açığı belgesien_US
dc.title.alternativePledge deficit document in Enforcement Lawen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record