Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSökmen, Ahmet Gökhan
dc.contributor.authorKandemir, Sabri
dc.date.accessioned2019-08-22T06:50:57Z
dc.date.available2019-08-22T06:50:57Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/900
dc.description.abstractFinansal serbestleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, piyasadaki finansal ürünler ve araçlar çeşitlenmiş olup, bireylerin finansal okuryazarlık düzeyi önem kazanmıştır. Bireylerin yatırım kararlarını etkileyen finansal okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada Adana ilinin Çukurova ilçesinde 320 kişiden toplanan veriler SPSS 20 paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Bu çalışmada, katılımcıların yatırım araçlarındaki kararları, finansal yatırımları bilme ve finansal yatırım ürünlerini kullanma sıklıkları gibi finansal yatırımcıların yatırım profillerindeki değişkenlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, katılımcıların verdikleri cevaplara göre en çok kullanılan finansal ürünün kredi kartı olurken en az kullanılan finansal ürünün mikro finans kredileri olduğu görülmektedir. Katılımcıların para tasarruflarını banka mevduat hesabında tutmayı tercih ettikleri görülmüştür. Bunun yanında katılımcıların enflasyon, çeşitlendirme, paranın zaman değeri gibi konulara hakim oldukları ortaya konmaktadır.en_US
dc.description.abstractAlong with the beginning of the financial liberalization period, the financial products and instruments have diversified in the market and the financial literacy level of the individuals has gained importance. The level of financial literacy that influences individual investment decisions creates motivation in this study. This study is carried out on civil servants and municipal employees that are still active in Adana-Cukurova Municipality. The sample size of this study consists of 320 people. Datasets are analyzed by SPSS 20 packet program. In this study, it is aimed to reveal the financial profile variables such as participants' decisions on investment instruments and the frequency of knowing and using financial investments. In the result of this analysis, it is seen that according to participans' answers, the most used financial product is credit card and micro financial credits are the least used financial product. It is seen that participans prefer to keep savings about money in their accounts. Beside that it is revealed that participans dominate issues about inflation, diversification, money's time value.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFinansal Okuryazarlıken_US
dc.subjectFinansal Ürünleren_US
dc.subjectYatırım Araçları Bireysel Yatırımcılaren_US
dc.subjectFinancial literacyen_US
dc.subjectfinancial productsen_US
dc.subjectinvestment vehiclesen_US
dc.subjectindividual investorsen_US
dc.titleFinansal tüketicilerin finansal okuryazarlık durumlarının belirlenmesien_US
dc.title.alternativeThe assessment of financial consumers financial literacy atitutes and behaviorsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record