Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHumıston, Kim Raymond
dc.contributor.authorYardımcı, Aylin
dc.date.accessioned2019-08-19T12:44:24Z
dc.date.available2019-08-19T12:44:24Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/879
dc.description.abstractKüreselleşmenin bir sonucu olarak günümüzde toplumlar birbirine yakınlaşmış ve ticaret, göç, bilgi ve fikir paylaşımı aracılığıyla ülkeler ve kültürler arasında bir bağ kurulmuştur. Erasmus Değişim Programı da bilgi ve kültürlerin paylaşımının bir yoludur. Erasmus Değişim Programı katılımcıların pek çok farklı açıdan düşünmelerine katkı sağlamaktadır. Kültür ve dil kavramları programın sağladığı açılardan bazıları olarak düşünülebilir. Bu bağlamda, kültür paylaşımı kavramı Erasmus Değişim Programları'nın amaçları arasında önemli bir yere sahiptir. Buna ek olarak, İngilizce dili kullanılarak yapılan kültür paylaşımı bu programın avantajlarından biri olarak görülebilir. Gardner'ın (1985) ileri sürdüğü üzere tutumlar öğrenme sürecinin önemli öğelerindendir ve bir öğrenci öğrenmeye karşı ne kadar olumlu tutumlar içinde olursa o kadar başarılı olacaktır. Jenkins'in (2009) çalışması Erasmus Değişim Programı'nın katılımcılara İngilizce'yi anadilleri olmaksızın çok kültürlü bir ortamda kullanma fikrine karşı bir takdir geliştirmelerine katkı sağladığını ortaya koymuştur. Başka bir ifadeyle günümüzde İngilizce önemli bir yere sahiptir ve bu çalışmanın amacı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Erasmus öğrencilerinin programdan sonra İngilizce öğrenimine karşı tutum değişikliklerini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmada 18 öğeden oluşan bir anket ve yarı yapılı bir görüşmeden yararlanılarak veri toplanmıştır. Çalışmada, farklı Avrupa ülkelerinde bir dönem eğitim almış 65 katılımcı yer almıştır. Bulgular, Erasmus Değişim Programı'nın katılımcıların yabancı dil öğrenmeye karşı var olan olumlu tutumlarını güçlendirmede ya da olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlamaları konusunda etkili olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractAs a result of globalization the societies have got closer and there has occurred a link between countries and cultures in terms of trade, immigration, and the exchange of information and ideas. Erasmus Exchange Program is another way of sharing cultures and information. Erasmus Exchange Program has paved the way for participants to think in different dimensions. Culture and language may be preferred as the selection of these dimensions. In this sense, sharing culture plays a major role among the objectives of Erasmus Program. In addition, culture may be represented with the use of EFL among the advantages of this program. Gardner (1985) states that the attitudes are important elements of learning process and suggests that the more positive attitudes a learner develop, the more achievement s/he gets during learning process. The study of Jenkins (2009) revealed that Erasmus Exchange Program helps participants to develop an appreciation towards the idea of being a non-native speaker of English in a multicultural environment. Put another way, English plays another major role and in this study the ultimate purpose has been determined to indicate changes in the attitudes of Erasmus Students at Kahramanmaraş Sütçü İmam University in Turkey towards learning EFL after Erasmus Exchange Program. 18 items in a questionnaire and a semi-structured interview have been conducted within the study. There are 65 participants in this study who studied in different European countries during an educational period. The results of the study indicate that living and studying in a multicultural environment either strengthened their already positive attitudes towards learning EFL or helped the participants to develop positive attitudes.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectErasmus Değişim Programıen_US
dc.subjectDilen_US
dc.subjectKültüren_US
dc.subjectTutumlaren_US
dc.subjectErasmus Exchange Programen_US
dc.subjectLanguageen_US
dc.subjectAttitudesen_US
dc.subjectCultureen_US
dc.titleThe effect of erasmus exchange program on attitudes towards learning English as a foreign languageen_US
dc.title.alternativeErasmus değişim programının ingilizce yabancı dili öğrenimine karşı tutumlar üzerindeki etkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record