Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSeydaoğlu, Gülşah
dc.contributor.authorİşçi, Durdane
dc.date.accessioned2019-08-19T10:19:42Z
dc.date.available2019-08-19T10:19:42Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/862
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; kadınların menstürasyon, gebelik, annelik, üreme sağlığı ile ilgili yaşanan hastalık ve menapoz dönemi gibi farklı dönemlerde beden ve kadınlık algısının nasıl bir değişim gösterdiğinin araştırılması ve bu algıları etkileyen faktörlerin toplumsal cinsiyet bakış açısı ile irdelemesidir. Araştırma, Adana Balcalı Hastanesi Kadın Hastalıkları Servisinde yatan 39 kadın katılımcı ile yapılmıştır. Araştırma kapsamında veri toplama araçları olarak; Yarı yapılandırılmış nitel görüşme formu, demografik özellikleri belirleyen bilgi formu, Self-Esteem ölçeği ile Oxford Mutluluk ölçeği, Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri faktörleri ile belirlenmiştir. Araştırma sonucuna göre; katılımcıların kadın oldukları için çoğu zaman pişmanlık duygusu yaşadığı, bununla birlikte kadınların yaşamlarındaki en önemli başarıyı iyi bir anne ve eş olma olarak tanımladıkları görülmüştür. Kadınlar menstürasyon dönemine girdiklerini etrafındakiler ile daha az paylaşırken, menapoz dönemine girdiklerini daha yüksek oranda paylaşmaktadırlar. Buna karşılık mentürasyon dönemine girmek kadınlık açısından üretkenlik, kadın olma hali olarak tanımlanırken menapoz dönemine girmek erkekleşme, kadınlıktan uzaklaşma hali olarak tanımlanmaktadır. Eğitim ve ekonomik düzeyin artması kadınların benlik saygısı, psikolojik sağlamlılık düzeyi ve mutluluk düzeyini arttırmaktadır. Şiddet yaşaması, erken yaşta evlilik ve gebelik yaşaması ise kadınların benlik saygısı, psikolojik sağlamlılık düzeyi ve mutluluk düzeyini azaltmaktadır. Elde edilen sonuçlar, kadınların farklı dönemlerinde farklı algılar içinde olduğunu göstermektedir. Özellikle fizyolojik kadınlık halleri, toplumsal cinsiyet rollerine dayalı kalıpyargılar ile doğru orantılı olarak kadınların kendileri tarafından bile kirli, kötü ve eksik olarak algılandığı görülmektedir. Bu dönemlere özgü algı durumları dikkate alınarak psikosoyal destek verilmesi yarar sağlayacaktır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is; to investigate how the perception of body and femininity changes in different periods such as menstruation, pregnancy, maternity, living diseases related to reproductive health and menopause period and to examine the factors affecting these perceptions with a gender perspective. The study was conducted with 39 female participants in Adana Balcalı Hospital Obstetrics and Gynecology Service. As data collection tools within the scope of the research; The semi-structured qualitative interview form, the information form that determines the demographic characteristics, the Self-Esteem scale, the Oxford Happiness scale, and the Coopersmith Self-Esteem Inventory factors. According to the research result; it has been seen that participants often feel regretful because they are women, and it is seen that women identify the most important success in their lives as being a good mother and wife. While women share less of their menstrual period with those around them, they share a higher level of entry into the menopause period. On the other hand, entry into the period of mentoring is defined as productivity in terms of femininity, state of being female, while entry into the menopause period is defined as maleization and departure from femininity. The increase of education and economic level increases the self esteem, psychological stability level and happiness level of women. Violence, early marriage and pregnancy decrease the self esteem, psychological stability and happiness level of women. The results show that women are in different perceptions at different times. In particular, physiological situations of femininity appear to be perceived as dirty, bad and incomplete even by women themselves, in direct proportion to stereotypes based on gender roles. Psychosocial support by taking into account the perceptions specific to these periods will be beneficial.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeden Algısıen_US
dc.subjectToplumsal Cinsiyeten_US
dc.subjectCinselliken_US
dc.subjectKadınen_US
dc.subjectKadınlık Algısıen_US
dc.subjectMenopoz Dönemien_US
dc.subjectKadınen_US
dc.titleKadınların farklı dönemlerdeki kadınlık algıları ve etkileyen faktörleren_US
dc.title.alternativeWomen's curves in different periods and the effectiveness factors of womenen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record