Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİnan, İbrahim
dc.contributor.authorUzunlular, Yunus
dc.date.accessioned2019-07-26T11:05:05Z
dc.date.available2019-07-26T11:05:05Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/844
dc.description.abstractAile şirketleri, aynı soydan gelen aile bireyleri tarafından temelleri atılan, kar amacıyla mal veya hizmet üreten, yönetim kademelerinde aile üyelerinin yer aldığı, önemli kararların bu aile bireylerinden çıktığı ve nesilden nesle aktarılan ekonomik aktörlerdir. Ekonomide önemli fonksiyona sahip aile şirketlerinin devamlılığını sağlayabilmeleri için kurumsallaşmalarına ihtiyaç vardır. Kurumsallaşma sürecini tamamlayan ve etkili bir insan kaynakları yönetimine sahip olan işletmelerde firma performansının da arttığı söylenebilir. Bu çalışmada Aydın ilinde gıda sektöründe faaliyet gösteren bir aile işletmesinde, yönetici ve çalışanları ile yapılan odak görüşmeleri ile kurumsallaşma ve insan kaynakları yönetimi ve performans konuları incelenmiştir. Bu çalışmanın sonuncunda, aile şirketlerinin varlığını başarı ile korumaları ve gelişim gösterebilmeleri için kurumsallaşma, insan kaynakları yönetimi ve performans kavramlarının önemli bir yere sahip olduğu görülmüştür. Bu çalışma kurumsallaşma ve etkili insan kaynakları yönetiminin, firma performansını olumlu şekilde desteklediğini ortaya koymuştur. Bu çalışmadan aile şirketlerinin ülke ve dünya ekonomilerinin önemli aktörleri olduğunu, kurumsal dönüşümü gerçekleştiremeyen aile şirketlerinin serbest piyasa koşullarında gereken rekabet gücünü elde edemediklerini ve dolayısıyla büyüyemedikleri öğrenilmiştir.en_US
dc.description.abstractFamily companies are economic actors who are based on family members coming from the same family, produce goods or services for profit, family members take part in the management stages, important decisions are taken from these family members and are passed on to generations. Family businesses with important functions in the economy need to be institutionalized in order to ensure their continuity. It can be said that the performance of firms in enterprises that have completed the institutionalization process and have good human resources management has increased. In this study, qualitative research questions directed to managers and employees in a family business operating in Aydın province, institutionalization and human resources management and performance were examined. In the end of this study, it was determined that institutionalization, human resources management and performance have a significant place in order to protect and develop the existence of family businesses. Moreover, institutionalization and effective human resources management have a positive impact on performance when institutionalization and an effective human resources management policy are examined. It can be argued that family companies are important actors in world economies and that family companies that can't make institutional transformation can't get strong competitive power in free market conditions and therefore can't grow.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFirm performanceen_US
dc.subjectInstitutionalizationen_US
dc.subjectFamily businessen_US
dc.subjectFirma performansıen_US
dc.subjectKurumsallaşmaen_US
dc.subjectAile şirketien_US
dc.titleAile şirketlerinde kurumsallaşma, insan kaynakları yönetimi ve performansen_US
dc.title.alternativeInstitutionalization, human resources management and performance at family companiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record