Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGülmez, Murat
dc.contributor.authorYıldız, Ebru
dc.date.accessioned2019-07-26T10:44:46Z
dc.date.available2019-07-26T10:44:46Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/841
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı kar amacı gütmeyen yardım kuruluşlarının kurumsal web siteleri aracılığıyla iletişim kurmak adına sürdürülebilirlik ile ilgili ne derece ve nasıl bilgi paylaşımında bulunduklarını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada Türkiye'nin İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde bulunan ve sürdürülebilirlik içeriği ile ilişkili olan 72 dernek, www.dernekler.gov.tr web sitesi aracılığıyla araştırılarak veriler tespit edilmiştir. Birden fazla ilde faaliyet gösteren dernekler kodlamaya sadece bir kez dâhil edilmiştir. Bu nedenle farklı illerde faaliyet gösteren 3 derneğin veri girişi bir kez yapılarak toplamda 69 dernek analize dâhil edilmiştir. Derneklerin web sitelerinin incelenmesi 35 farklı kıstasa göre yapılmıştır. Araştırmanın veri analizi SPSS 23 programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda incelenen web sitelerinin genel özelliklerinin ve sürdürülebilirlik içeriğinin, kuruluşun ölçek büyüklüğüne göre değiştiği tespit edilmiştir. Sonuçlara göre; kar amacı gütmeyen kuruluşun faaliyetleri bakımından büyük ölçekli olması, web sitesinin de daha yoğun içerikli olmasına neden olmaktadır. İncelenen sitelerin büyük çoğunluğunda sürdürülebilirlikle ilgili görsel ve metinsel içerik bulunmaktadır. Fakat bunun yanında sosyal medya araçlarının kullanılmadığı web sitelerinin halkla iletişim konusunda yetersiz olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine how knowledge sharing related sustainability to communicate through web-sites of non- profit organizations. The data of 72 non-profit organizations obrained from www.dernekler.gov.tr by searching organizations in İstanbul, Ankara and İzmir which operate in Turkey. Non-profit organizations which operate in more than a region are included only once in coding process. The number of total non- profit organizations which are included in coding process to analyse is 69. Non-profit organizations were investigated according to 35 different items. SPSS 23 version was used to analyse data. Results show that general features and sustainability contents of web-sites change according to organizations size. According to results, non-profit organizations which are bigger include more extensive contents in their web-sites. Most of web-sites which were investigated include visual and textual content related to sustainability. However, the results show the web-sites which do not include social media applications are inadequate about public communication.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSürdürülebilirliken_US
dc.subjectweb sitesien_US
dc.subjectçevreen_US
dc.subjectiletişimen_US
dc.subjectcommunication, web siteen_US
dc.subjectenvironmenten_US
dc.subjectSustainabilityen_US
dc.titleKar amacı gütmeyen yardım kuruluşlarının sürdürebilirlik ile ilgili online iletişimi: Web sitelerinin içerik analizien_US
dc.title.alternativeOnline communication on sustainability used by non-profit aid organizations: Content analysis of web sitesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record