Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKandemir, Şenol
dc.contributor.authorKarabörk, Kürşat
dc.date.accessioned2019-07-26T10:16:25Z
dc.date.available2019-07-26T10:16:25Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/838
dc.description.abstractToplumda süreç dahilinde değişiklik gösteren ekonomik ile mali yapısı ile yatırım ihtiyaçları kredi kullanımını da beraberinde getirmiş, anılan kapsamda ortaya çıkan banka kredi sözleşmeleri ise, gerek finansal piyasanın gerekse toplumsal işleyiş ile temel ihtiyaçların uygulamada ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Kredi sözleşmelerinin açıklanan önemi nedeniyle anılan çalışmada öncelikle banka kavramı, bankacılık faaliyetleri ile birlikte ele alınmış, ardından kredi veren kurumlar ile kredi türleri açıklanmıştır. Kredi Açma Sözleşmesinin taraflarından biri ile içerikte detaylandırılacağı üzere taslak sunulan şekilde kredi veren ile sözleşme konusu kredi sözleşme sürecinde temel belirleyicidir. Kredi açma sözleşmesi özetle tam olarak iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşmedir. Banka ile müşterinin borçları birbirine bağlı şekilde değişim ilişkisi içindedir. Kredi açma sözleşmeleri özellik şekilde diğer değişik cinste tekil kredi işlemlerinin çerçevesini oluşturabilmektedir. Bu durum uygulamada değişikliklere sebep olabilmektedir. Lakin değişiklikler asli, temel değişiklikler değildir. Kredi açma sözleşmesi özünde kredi kullandırma taahhüdüdür. Anılan halden hareketle tarafların borç ile yükümlülükleri önceliklendirilmektedir. Banka – bankacılık işlemleri kredi kavramı ile türleri detayları ile çalışılmıştır. Kredi açma sözleşmesinin tarafları , unsurları ile borç ile yükümlülükler hukuki niteliğiyle birlikte ortaya konulmuş ile son bölümde ise uygulamada kredi sözleşmelerine dair yaşanan ihtilaflara ışık tutmak gayesiyle örnek Yargıtay kararlarına yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe ever-changing economic structure and investment needs of the society have brought about the use of credit and the bank loan contracts that have emerged within this scope have become an integral part of the financial market as well as the social functioning and application of basic needs. In this study, firstly, because of the importance of the Loan Contracts mentioned before, the concept of bank was discussed together with banking activities, followed by explanation of lending institutions and types of loans. As one of the parties to the Loan Contract, the draft, as detailed in the content, is the basis for the loaner and contractual loan contract process as presented. The loan contract is a contract that lends debt to two parties, the debts of the bank and the customer are interconnected and in a change relation. Loan contracts can form the framework of different types of individual credit transactions and this leads to differences in implementation. However, these are not essential, fundamental differences. The loan contract is a commitment to grant a loan. In this case, the liabilities and obligations of the parties are prioritized. The parties, elements, liabilities, debts and obligations of the loan contracts were laid down together with their legal nature, and in the last part, the decisions of the Supreme Court of Appeals are given in order to shed light on the disputes concerning the loan contracts in practice.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKredi Sözleşmelerien_US
dc.subjectKredien_US
dc.subjectBankacılıken_US
dc.subjectBankaen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.subjectBanken_US
dc.subjectLoan Contractsen_US
dc.subjectLoanen_US
dc.titleTürk Hukukunda banka kredi açma sözleşmelerien_US
dc.title.alternativeLoan contracts in Turkish Lawen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record