Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİnözü, Jülide
dc.contributor.authorAkkar, Simay
dc.date.accessioned2019-07-26T07:01:52Z
dc.date.available2019-07-26T07:01:52Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/825
dc.description.abstractBu çalışma ilk olarak yüksek öğretimdeki dil sınıflarında genel olarak karşılaşılan istenmeyen davranışları ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Çalışmanın ikinci amacı, dil öğrenme sürecinden kaynaklanan istenmeyen davranışları belirlemektir. Bir diğer önemli amacı ise belirlenen istenmeyen davranışların nedenlerinin hem İngilizce öğretmenlerinin hem de dil öğrencilerinin görüşlerine göre incelenmesidir. Çalışma 2016-2017 akademik yılları arasında Çağ Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 40 İngilizce öğretmeni ve 42 hazırlık okulu öğrencisi yer almıştır. Bulgular, istenmeyen davranışlar listesi ve görüşmeler yoluyla toplanmıştır. İstenmeyen davranışların dil öğretimiyle olan ilgisi istenmeyen davranışlar listesi aracılığıyla ölçülmüştür. Dil öğrenme süreciyle özellikle ilişkili olan istenmeyen davranışlar ve bu davranışların nedenleri, İngilizce öğretmenleriyle ve dil öğrencileriyle yapılan görüşmeler ile belirlenmiştir. Veriler hem niteliksel hem de niceliksel metotlar kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler, İngilizce öğretmenlerinin ve dil öğrencilerinin, özellikle yüksek öğrenimdeki dil sınıflarında gözlemlenen istenmeyen davranışlara ve bu davranışların nedenlerine yönelik görüşlerinde anlamlı farklılıklar olduğunu ortaya çıkarmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study firstly aims to find out undesirable behaviors encountered at tertiary level language classrooms in general. The second aim is to designate the ones stemming from language learning process. The other important purpose is to investigate the reasons of the identified behaviors from the perspective of both English language teachers and language learners. The present study was conducted in the preparatory school at Çağ University in 2016-2017 academic years. The participants were 40 EFL instructors and 42 preparatory learners. The findings were collected through the checklist and interviews. The relevance of the undesirable behaviors with ELT was measured through the checklist. Interviews held by EFL instructors and language learners provided to designate the undesirable behaviors particularly related to language learning process and their reasons. The data was analyzed qualitatively and quantitatively. The study results reveal that there are significant differences in the perspective of EFL instructors and language learners towards undesirable behaviors especially observed at tertiary level language classrooms. It is also found out that the instructors and the learners evaluate their reasons in different perspectives.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGörüşleren_US
dc.subjectİstenmeyen Davranışlaren_US
dc.subjectNedenleren_US
dc.subjectPerspectivesen_US
dc.subjectThe Reasonsen_US
dc.subjectUndesirable Behaviorsen_US
dc.titleThe reasons for undesirable behaviors among English language learnersen_US
dc.title.alternativeİngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin istenmeyen davranışlarının nedenlerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record