Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKalsın, Şirvan
dc.contributor.authorAtaş, Şeyhmus
dc.date.accessioned2019-07-25T13:48:43Z
dc.date.available2019-07-25T13:48:43Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/819
dc.description.abstractToplumlar, toplumsal ilişkilerinin sürdürülmesi için dile ihtiyaç duymaktadırlar. Sosyal bilimlerle ilgilenen bilim insanları insanı anlamak için en önemli gösterge olan dile başvurmaktadırlar. Dili inceleyerek toplumların geçmişi ve geleceği hakkında fikir yürütmektedirler. İnsana ait her şeyi içinde barındıran dil, bilimsel araştırmalarda öncelikli referanstır. Çok dilliliğin/iki dilliliğin Türkiye'de en yaygın olduğu şehirlerden biri olan Mardin, çok zengin bir dilsel çeşitliliğe sahiptir. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bu şehir dilsel anlamda "Ortadoğu'nun özeti" olarak da ifade edilebilir. Türk, Kürt, Arap, Süryani, Çeçen ve Ermenilerin yıllardır beraber yaşadığı bu şehirde etnisitelerin sayısı kadar dil çeşitliliği de bulunmaktadır. Farklı dillerin beraber yaşadığı ilde söz konusu dillerin etkileşimleri de kaçınılmazdır. Bu etkileşimlerin sonucu, birçok dil olayında görülmektedir. Bunlardan en dikkat çekenlerinden biri kod değiştirimleridir. Ana dili Arapça olan çok dilliler Türkçe ve Kürtçeden birçok sözcük ödünçlemişlerdir. Burada kod değiştirimleri tümce/tümcecik düzeyinde olduğu gibi Kürtçe, Türkçe bağımlı biçimbirimlerin Arapça bağımsız biçimbirimlerle kullanılması şeklinde de olabilmektedir. Burada temel dil Arapça, içe yerleşik dil de Türkçe ya da Kürtçe olmaktadır. Yapılan araştırma Mardin'de ana dili Arapça olan çok dillileri "kod değiştirimleri" bağlamında ele almaktadır. Arapça sözce ve cümlelerdeki Türkçe ve Kürtçe kod değiştirimleri dilbilimsel ve toplumdilbilimsel çözümlemelerle ele alınmıştır. Araştırmada 32 denekten çeşitli veriler toplanmıştır. Matematiksel veriler kullanılmadığından niteliksel çözümlemelere başvurulmuştur.en_US
dc.description.abstractSocieties need a language to be able to continue their own relationship. Scientists interested in liberal arts apply language which is the most important indicator to understand mankind. They form conjectures about societies' past and future by examining language Language including everyting assaciated with human is the first referance in scientific researches Mardin which is one of the cities having multilingualism/bilingualism has a rich linguistic diversity. This city taking place in Southeast Anatolian of Turkey is mentioned as " Summery of Middle East" as well. There as many languages as there are ethnic groups in Mardin where Turkish, Kurdish, Syriac, Arab, Chechen and Armenian live together. Therefore interaction of these languages is inevitable in this city where the diffirent languages live together. The result of these interactions is seen in a lot of linguistic attainments. One of the most prominent is code switchings. Multilinguals whose main language is Arabic have borrowed a lot of words from Turkish and Kurdish. Code switchings can be in sentence/phrase., It also can be by using Turkish, Kurdish bound morpheme with Arabic free morpheme. Here is the main Language is Arabic, embedded language is turkish or Kurdish. This research handled multilinguals whose main language is Arabic in "code switchings". İt examined Turkish and Kurdish code switchings in Arabic with linguistic and sociolinguistic analiyzes. Diffeerent datas were collected from 32 subject. Mathematical datas weren't used so qualitative analiyzes were used.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectKod Değiştirimien_US
dc.subjectÖdünçlemeen_US
dc.subjectİçe Yerleşik Dilen_US
dc.subjectÇok dilliliken_US
dc.subjectBiçimbirimen_US
dc.subjectTemel Dilen_US
dc.subjectİki dilliliken_US
dc.subjectEmbedded Languageen_US
dc.subjectMatrix Languageen_US
dc.subjectCode Switchingen_US
dc.subjectMultilingualismen_US
dc.subjectMorphemen_US
dc.subjectBilingualismen_US
dc.subjectBorrowingen_US
dc.titleMardin'de çok dillilik ve ana dili arapça olan çok dillilerde kod değiştirimlerien_US
dc.title.alternativeMultilingualism in Mardin and code switchings in multilinguals whose native language is Arabicen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record