Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSökmen, Ahmet Gökhan
dc.contributor.authorÇakmakcı, Erkan
dc.date.accessioned2019-07-25T13:34:57Z
dc.date.available2019-07-25T13:34:57Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/818
dc.description.abstractSon yıllarda, küreselleşmenin artması mali piyasaların yapısında karmaşıklığa ve derinleşmelere yol açmıştır. Bunun sonucunda piyasalara olan güvenin azalması, gerek yatırımcıları gerekse resmi otoriteleri, piyasayı tahlil ederek kamu oyunu aydınlatan kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yöneltmiştir. Derecelendirme kuruluşları, bir şirketin ya da ülkenin mali yükümlülüklerini zamanında yerine getirip getiremeyeceğini analiz eden ve evrensel sembollerle kamuoyunu aydınlatan uluslar arası piyasalarca kabul gören kuruluşlardır. Kredi derecelendirme kuruluşları, finansal piyasalar içerisinde özellikle son yüz elli yıldır büyük önem kazanan bir sektör niteliğindedir. Başlangıçta farklı amaçlarla kurulan uluslar arası kredi derecelendirme kuruluşları, son yıllarda piyasalarda denetleyici ve düzenleyici niteliği ile popüler konuma gelmiştir. Bu bağlamda bu çalışma, kredi derecelendirme kavramı ile ilgili genel bilgileri ve kredi notunun etki alanlarını açıkladıktan sonra, kredi derecelendirme kuruluşlarının not verme kriterlerini Türkiye ekonomisi etkisi incelenmiş söz konusu uygulamada karşılaştırmalı ülke derecelendirme indeksi kullanılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn recent years, the rise of globalization has led to complications and deepening in the structure of financial markets. As a result, the decline in confidence in the markets prompted investors to decide whether official authorities should analyze the market to enlighten public games. Rating agencies are internationally recognized institutions that analyze whether a company or country can fulfill its financial obligations on time and enlighten the public with universal symbols. Credit rating agencies are a sector in the financial markets that has gained great importance in the last 150 years. International credit rating agencies, initially set up for different purposes, have become popular in recent years as a supervisor and regulator in the markets. In this context, this study used the general information about the credit rating concept and the comparative country rating index in the context of the evaluation of the rating criteria of the credit rating agencies and the effect of the Turkish economy, after explaining the scope of the credit rating.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürkiye ekonomisien_US
dc.subjectKredi derecelendirme kuruluşları Türkiye ekonomisine etkisien_US
dc.subjectKredi Derecelendirme kuruluşlarıen_US
dc.subjectKredi Derecelendirmeen_US
dc.subjectTurkish Economyen_US
dc.subjectCredit Rating Agencies Effect on Turkish Economyen_US
dc.subjectCredit Rating Agenciesen_US
dc.subjectCredit Ratingen_US
dc.titleKredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ekonomisine etkisien_US
dc.title.alternativeEffects of credit rating agencies on Turkey economyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record