Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKoç, Murat
dc.contributor.authorAkdaş, Tunahan
dc.date.accessioned2019-07-25T10:49:45Z
dc.date.available2019-07-25T10:49:45Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/808
dc.description.abstract21. yüzyılın en önemli olayı hiç şüphesiz giderek kadar artan insan hareketliliğidir. 2015 yılı Birleşmiş Milletler verilerine göre uluslararası göçmen sayısı 244 milyon, mülteci sayısı 63,5 milyona ulaşmıştır. Bu bağlamda, devletlerin iç hukukunun da yasal altyapısı olan Uluslararası Göç Hukuku oldukça önem arz etmektedir. Birbirinden tamamen bağımsız olan Uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler, bildirilerden veya diğer bağlayıcı olmayan hukuk araçlarından oluşan Uluslararası Göç Hukukun tek bir çatı altında ele alınması genel olarak göç konusundaki büyük resmi görebilmek için oldukça gereklidir. Uluslararası göç 21. Yüzyılda güvenlik kavramı ile ilişkilendirilmiş durumdadır. Göç bir ülkedeki güvenlik sorunlarından kaynaklandığı gibi göçün hedefindeki ülkeler içinde de ayrı bir güvenlik sorunu oluşturmaktır. Güvenlik sorunları uluslararası göç hukukunun da gelişimde etkili olmuştur. Ülkemizin göç yolları üzerinde bulunması sebebi ile göç konusunda hem kaynak, hem hedef hem de transit ülkedir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre son yıllar da en çok mülteci alan ülke Türkiye'dir. Göç olgusundan bu denli etkilenen ve coğrafyası itibari ile gelecekte de etkilenmesi muhtemel olan bir ülke olarak Türkiye'nin göç mevzuatının genel olarak ortaya konulması gerekmektedir. Bu bağlamda, bu tez çalışması Uluslararası Göç Hukuku ve Türk Göç Mevzuatının bazı temel dokümanlarını genel bir bakış açısı sunacak şekilde ele almakta, Uluslararası hukuk ve Türk Hukuk mevzuatındaki göç gelişimini incelemekte ve göç konusu üzerine yoğunlaşarak göç ile güvenlik arasındaki ilişkiyi göz önüne sermektedir.en_US
dc.description.abstractIt has been no doubt that the main event of the 21st century is the increasing human movements. According to 2015 United Nations data, the number of international migrants reached up to 244 million and the number of refugees reached up to 63.5 million. Within this context, International Migration Law is important as it is the infrastructure of the municipal migration legislation of States. It is necessary to see the International Migration Law as a whole due to the fact that it is a combination of Treaties, Conventions, Declarations or other instruments of soft law. In the 21st century, the terms 'international migration' and 'security' is associated. When migration stems from the lack of security in a State, it can also pose other security problems for the receiving countries. Security problems have contributed the development of International migration law, as well. Our country is both sending and receiving, and also transit country as it is located on the migration routes. According to United Nations High Commiserate for Refugees, Turkey has hosted the most refugees in the world in recent years. The municipal legislation on migration of Turkey, as a country which is affected by the migration that much and a country which will be affected in the future because of its location, should be examined thoroughly. This paper supply some main documents on International migration Law and Turkish legislation on migration to provide a general overview, search into the development of migration law internationally and municipally in Turkey, and presents the migration-security nexus focusing largely on migration.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUluslararası Göç Hukukuen_US
dc.subjectTürk Göç Mevzuatıen_US
dc.subjectUluslararası Hukuken_US
dc.subjectGöçen_US
dc.subjectGüvenliken_US
dc.subjectTurkish Legislation on Migrationen_US
dc.subjectInternational Migration Lawen_US
dc.subjectInternational Lawen_US
dc.subjectSecurityen_US
dc.subjectMigrationen_US
dc.titleMigration as a security issue: A research from the perspective of the International Migration Law and Turkish Legislation on Migrationen_US
dc.title.alternativeBir güvenlik sorunu olarak göç: Uluslararası Göç Hukuku ve Türk Göç Mevzuatı açısından bır incelemeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record