Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGülgün, Ahmet Necdet
dc.contributor.authorTapıklama, Aydan
dc.date.accessioned2019-07-25T07:55:01Z
dc.date.available2019-07-25T07:55:01Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/791
dc.description.abstractNöroloji bilimi, insan beynini ve sinir sistemini anlamaya yarayan bir bilim dalıdır. Tüketici davranışlarını daha iyi anlamayı sağlayacak yüksek potansiyele sahiptir. Bu bilim dalının alt bir kolu olarak yeni ortaya çıkan nöropazarlama, kullanımı fazlasıyla artmakta olan bir yöntemdir. Dünyadaki kullanım oranındaki artışa ragmen, Türkiye'deki pazar araştırma firmaları ve bu firmaların müşterileri açısından birçok soruyu içerisinde barındırmaktadır. Bu çalışma, yeni bir pazarlama tekniği olan nöropazarlama'yı teknikleri ve uygulama alanları açısından incelemektedir. İnsan beyni ve duyular üzerine yoğunlaşarak tüketicinin bilinçdışı kararlarını anlamayı hedeflemektedir. Bahsedilen konuların amacı tüketicilerin duygusal olarak markalar ile bağ kurmasının sebep ve sonuçlarına ışık tutmaktadır. Tezin teori kısmı, insan beyni ile ilgili literatürde bilinen konuları inceleyerek başlamaktadır. İlerleyen bölümlerde, nöropazarlama teknikleri ve uyguluma alanları detaylı bir şekilde tartışılmaktadır. Son olarak, nöropazarlama alanına geniş bir bakış açısı sunabilmek için beş duyu detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.en_US
dc.description.abstractNeuroscience studies human brain and nervous system and have high potential to better explore consumer behavior. One of the branches of this study is neuromarketing, which is increasingly used as a method to understand consumer behavior. Still, there are many questions and concerns about this method, especially in Turkey where the concept is new both for the clients and market research companies. This study deals with the concept Neuromarketing in terms of its techniques and applications. Through examining human brain and senses, the study aims to understand the subconscious decision-making process of consumers. These notions aim to enlighten the emotional engagements of consumers with brands. The theoretical part of the thesis starts with the basic knowledge of human brain. In the following parts, principles of neuromarketing tools and their applications are discussed. Lastly, five senses of consumers are examined in order to create a wider look at the neuromarketing field.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTüketici Davranışıen_US
dc.subjectNöropazarlamaen_US
dc.subjectNörobilimen_US
dc.subjectBilinçaltıen_US
dc.subjectBeyinen_US
dc.subjectConsumer Behavioren_US
dc.subjectSubconsciousen_US
dc.subjectNeuroscienceen_US
dc.subjectNeuromarketingen_US
dc.subjectBrainen_US
dc.titlePazarlamada yeni bir yaklaşım: Nöropazarlamaen_US
dc.title.alternativeA new approach in marketing: Neuromarketingen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record