Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKoç, Murat
dc.contributor.authorKöroğlu, Veli
dc.date.accessioned2019-07-24T08:23:38Z
dc.date.available2019-07-24T08:23:38Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/761
dc.description.abstractBu çalışmanın yapıldığı dönemde Türkiye'de toplam 196 üniversite bulunmaktadır. Bunların 123'ü devlet üniversitesi, 73'ü vakıf üniversitesidir. Bu çalışmada Akdeniz Bölgesi'nden 9 devlet ve 5 vakıf olmak üzere toplam 14 üniversitenin hazırlamış olduğu ve kendi internet sitelerinde yayımlanan stratejik planlarının araştırması yapılmıştır. Bunun için Devlet Planlama Teşkilatının(DPT) kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak şekilde hazırladığı "Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu" esas alınmıştır. Amaç, bir bilimsel merkez ve öncü kuruluş kabul edilen üniversitelerin yaptıkları çalışmalar sonucunda hazırlanan stratejik planların yürürlükteki mevzuata uygunluk durumunu saptamaktır. Bu araştırma doküman incelemesiyle nitel araştırmada betimsel analizi esas almıştır. Kılavuzda belirtilen Giriş, Hazırlık Çalışmaları, Durum Analizi, Geleceğe Bakış, Maliyetlendirme, İzleme ve Değerlendirme kriterlerinin Kılavuza uygunluğu betimsel nitel veri analiziyle kıyaslamalı olarak incelenmiştir. Çalışmada,ayrıca stratejik planların yükseköğretim kurumlarındakihazırlanma sürecinin DPT Kılavuzuna uygunluğu araştırılmıştır. Araştırma neticesinde devlet ve vakıf üniversitelerinde stratejik planlar yapılırken hazırlık çalışmaları, durum analizi, geleceğe bakış, maliyetlendirme, izleme ve değerlendirme safhalarında elde edilen bulgulardaki eksikliklerin ve düzeltilmeye ihtiyaç gösteren konuların bulunduğu anlaşılmıştır. Tespit edilen hususlar ışığında sonuç ve öneriler ortaya koyularak, geleceğe ilişkin öngörülerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThere are 196 universities in total in Turkey during this study. From these 123 are public universities, 73 are foundation universities. In this study, nine (9) from public, five (5) from foundation, totally fourteen (14) strategic plan research which was prepared and published at their web sites has been conducted from the Mediterranean Region Universities. For this reason, "Strategic Planning Guide for Public Administration" which was developed by the (DPT-SPA) State Planning Agency which covered both public association and foundation was taken primarily. The aim is to detect the appropriateness situation of the regulations of the strategic plans prepared at the end of the studies of the scientific centers and universities that are expected as pionner foundation. This study was designed as a qualitative, descriptive and benchmarking research by document analysis. The appropriateness of the universities' strategic plans to the regulations and guides were investigated comperatively based on cases of "Introduction, Preparation Studies", "Case Studies", "View of the Future", "Financing", "Follow-up, Observation and Evaluation" criteria. In addition, the appropriateness of the preparation phases to the DPT (SPA) Guide of the Strategic Plans at the higher education associations were searched. At the end of the research, the insufficiency of the findings and the subjects that have to be corrected was detected during the strategic plans prepared at the public and foundation universities preparation studies, case studies, view of the future, financing, follow-up and evaluation cases. By putting forward results and offers in the light of points that have been detected predictions were made about the future.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectStratejik Yönetimen_US
dc.subjectDevlet ve Vakıf Üniversitesien_US
dc.subjectKıyaslama Tekniğien_US
dc.subjectİçerik Analizien_US
dc.subjectDoküman İncelemesien_US
dc.subjectNitel Verien_US
dc.subjectMaliyetlendirmeen_US
dc.subjectAkdeniz Bölgesien_US
dc.subjectStratejik Planen_US
dc.subjectYükseköğretimen_US
dc.subjectDescriptive Analysisen_US
dc.subjectDocument Analysisen_US
dc.subjectQualitative Dataen_US
dc.subjectBenchmarking Research Technicsen_US
dc.subjectFinancingen_US
dc.subjectMediterranean Regionen_US
dc.subjectStrategic Plansen_US
dc.subjectHigher Educationen_US
dc.subjectPublic and Foundation Universitiesen_US
dc.subjectStrategic Managementen_US
dc.titleÜniversitelerin strateji belgelerinin DPT Kılavuzundaki kriterlerle uygunluğunun incelenmesi üzerine Akdeniz Bölgesi üniversitelerinde bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeA research at the Mediterranean Region universities about the analysis of the appropriatenessen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record