Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorOruç, Cemil
dc.contributor.authorSöylemez, Bilal
dc.date.accessioned2019-07-23T14:19:13Z
dc.date.available2019-07-23T14:19:13Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/744
dc.description.abstractAhlaki yargı, mevcut bir duruma göre karşıt görüşte olmasına karşın, kendi içselleştirmiş olduğu ilkelere dayanarak kabul veya red etme yeteneğidir. Çalışmamız üniversite öğrencilerinin ahlaki yargı düzeylerini belirlenmiş olan bazı değişkenlere göre incelemeyi amaçlamaktır. Üniversite öğrencilerinin ahlaki yargı düzeylerini inceleyen tezimiz, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde altı lisans bölümlerinden birinci ve dördüncü sınıfa devam eden 630 öğrenciden 332 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada bağımsız değişkenleri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen Demografik Bilgiler Formu; ahlaki yargı yeteneğinin ölçülmesi için ise Lind tarafından geliştirilen, Çiftçi tarafından da Türkçe'ye uyarlaması yapılan Ahlaki Yargı Testi (MUT-Tr Ahlaki Yargı Testi) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiş, bu sebeple non-parametrik testler kullanılmıştır. Verilerden ikili grup karşılaştırmalarında Mann-Whitney U testi, üç ve daha fazla gruplu karşılaştırmalarda ise Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Çalışmamız neticesinde öğrencilerin ahlaki yargı puanları sınıf, cinsiyet, yetiştikleri sosyo kültürel çevre, annenin-babanın eğitim düzeyi, mezun olunan lise türleri, kardeş sayısı, anne-babanın çalışma durumu ve yaş değişkenlerine göre anlamlı bir ilişki bulunmamıştır(p>.05). Öğretmen adaylarının ahlaki yargı puanları ortalamasının bölüm/anabilim dallarına göre farkın test edilmesine ilişkin bulunan değer ise anlamlıdır (p<.05). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin ahlaki yargı toplam puanının diğer bölümlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe moral judgment is the ability to accept or reject on the basis of the principles which it has internalized, although it is the opposite opinion according to an existing situation. Our study aims to examine the moral judgment levels of university students according to some determined variables. Our thesis which examines the moral judicial levels of university students is realized with the participation of 332 students from 630 students who went to the first and fourth grades of the undergraduate departments of Mus Alparslan University Faculty of Education in 2016-2017 academic year. Demographic Information Form developed by the researcher to collect independent variables in the study; And the Ethical Judgment Test (MUT-Tr Moral Judgment Test), developed by Lind and adapted to Turkish by Çiftçi, was used to measure moral judgment. It was determined that the obtained data did not show normal distribution, therefore non-parametric tests were used. The Mann-Whitney U test was used for the comparison of the two groups from the data, and the Kruskal-Wallis H test was used for the three and more group comparisons. As a result of our study, there was no significant relationship between moral judgment scores of students' class, gender, socio-cultural environment, mother-father education level, graduated high school types, number of siblings (P> .05). The significance of the teacher candidates' test of the difference between the moral judgment points average and the department / department branches was significant (p <.05). Elementary Mathematics Teaching Department students' moral judgment total score was found to be higher than the other parts.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAhlaki Yargı Testi (Moralischer–Urteil–Test- MUTen_US
dc.subjectMuş Alparslan Üniversitesien_US
dc.subjectKohlbergen_US
dc.subjectAhlaki Yargıen_US
dc.subjectMoralischer-UrteilTest (MUT)en_US
dc.subjectMuş Alparslan Universityen_US
dc.subjectKohlbergen_US
dc.subjectMoral judgmenten_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinin ahlaki yargı düzeylerinin demografik değişkenlere göre incelenmesi: Muş Alparslan Üniversitesi örneğien_US
dc.title.alternativeAn investigation of moral judgment levels of university students according to demographic variables: The example of the Mus Alparslan Universityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record