Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorUğuz, Şükrü
dc.contributor.authorÖneker, Tülay
dc.date.accessioned2019-07-23T13:48:20Z
dc.date.available2019-07-23T13:48:20Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/742
dc.description.abstractBu çalışma Adana ilinde bir özel öğretim kurumunda lise mezunu 18-25 yaş aralığındaki katılımcılarda obsesif-kompulsif bozukluk tanısı almamış 160 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Obsesif-Kompulsif belirtilerin sağlıklı kişilerde dağılımı, kadın ve erkek arasında belirti ve şiddeti açısından anlamlı bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Obsesif-kompulsif belirtilerin yoğunluğu cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulgulanmamıştır. Kadınlarda en sık görülen obsesyonlar sırasıyla; kirlenme obsesyonları, saldırganlık obsesyonları, diğer obsesyonlar, somatik obsesyonlar, biriktirme/saklama obsesyonları, dini obsesyonlar, büyüsel düşünce/batıl inanç obsesyonları, cinsel obsesyonlar gelmektedir. Erkeklerde ise; diğer obsesyonlar, saldırganlık obsesyonlar, kirlenme obsesyonları, somatik obsesyonlar, biriktirme/saklama obsesyonları, dini obsesyonlar, cinsel obsesyonlar, büyüsel düşünce/batıl inanç obsesyonları gelmektedir. Kadınlarda en sık görülen kompulsiyonlar sırasıyla; kontrol etme kompulsiyonları, diğer kompulsiyonlar, yıkama/temizleme kompulsiyonları, tekrarlayıcı törensel davranışlar, sıralama/düzenleme kompulsiyonları, sayma kompulsiyonları, biriktirme/toplama kompulsiyonları, aşırı büyüsel düşünceler/batıl davranışlar, diğer insanları içeren törensel davranışlar gelmektedir. Erkeklerde ise; kontrol etme, yıkama/temizleme kompulsiyonlar, diğer kompulsiyonlar, tekrarlayıcı törensel kompulsiyonlar, sıralama/düzenleme kompulsiyonları, sayma kompulsiyonları, biriktirme/toplama kompulsiyonları, aşırı büyüsel düşünceler/batıl davranışlar, diğer insanları içeren törensel davranışlar gelmektedir. Belirti ve şiddeti açısından bir fark görülmemiştir. Araştırma bulgularına göre obsesif-kompulsif belirtilerin bir alt tipi olan "diğer insanları içeren törensel davranışlar" kompulsyonu kadınlarda daha fazla görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe intention of this paper is to investigate 160 high school graduates of a private school in Adana. These participants are in the age of between 18-25 and do not have an obsessive-compulsive disorder. To be more precise, the study scrutinizes the distribution of obsessive-compulsive disorder symptoms in healthy young adults; and whether there is a significant difference between female and male participants with regard to the intensity of the symptoms. In this connection, the scrutiny shows that there is not a significant difference between the sexes in terms of the intensity of obsessive-compulsive disorder symptoms. The most common obsessions found in female participants can be placed in the following order: It starts with obsessions of being dirty followed by obsessions of aggression, and other obsessions; somatic obsessions; the need to accumulate or hide things; religious obsessions; magical thinking like superstition obsessions, and sexual obsessions. In contrast to female participants, male participants show a different order but the same obsessions. The research findings ascertained following order. First of all, other obsessions are observed, obsessions of aggression, obsessions of being dirty, somatic obsessions, the need to accumulate or hide things, religious obsessions, sexual obsessions and subsequently magical thinking like superstition obsessions. With regard to the research findings, the most common compulsions found in female participants can be listed in following sequence: The most common one is the control compulsion followed by other compulsions, washing cleaning compulsions, repetitive ceremonial behavior, sorting and editing compulsions, counting compulsions, accumulating and collecting compulsions, excessive magical thinking and superstitious behavior, ceremonial behaviors involving other people. In contrast, the most common compulsions found in male participants can be placed in the following succession: the control compulsion, washing cleaning compulsions, other compulsions, counting compulsions, accumulating and collecting compulsions, excessive magical thinking and superstitious behavior, ceremonial behaviors involving other people. All in all, the comparison of female and male participants reveals that there is no difference in terms of symptoms and the intensity of symptoms. According to the research findings, the subtype of obsessive compulsive disorder, which involves other people's ceremonial behaviors, is observed more often in female participants.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectObsesif kompulsif belirtileren_US
dc.subjectbelirti yoğunluğuen_US
dc.subjectcinsiyeten_US
dc.subjectintensity of symptomsen_US
dc.subjectObsessive-compulsive disorder symptomsen_US
dc.subjectGenderen_US
dc.titleOKB tanısı almamış beliren yetişkinlikte obsesif-kompulsif belirtilerin ve belirti şiddetlerin cinsiyet açısından dağılımının incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe research about obsessive compulsive symptoms among adults who were not diagnosed with OKBen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record