Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSökmen, Ahmet Gökhan
dc.contributor.authorDoğan, Zeynep Ece
dc.date.accessioned2019-07-23T12:51:30Z
dc.date.available2019-07-23T12:51:30Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/735
dc.description.abstractÜlke ekonomisinin gelişmesinde büyük öneme sahip olan KOBİ'lerin büyümesinde bankalar tarafından bu KOBİ'lere sunulan ticari kredilerle desteklenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, KOBİ müşterilerinin kredi kullanma aşamasında banka tercihini etkileyen faktörleri ve bu faktörlerin banka tercihlerini ne derecede etkilediğini belirlemek amacıyla Mersin ilinde ING Bank KOBİ müşterisi olan 400 firmaya anket uygulaması yapılmıştır. Yapılan anket çalışması ile anket formundan elde edilen veriler tanımlayıcı istatistiki analizler, güvenilirlik analizi, keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizi regresyon ve korelasyon analizleri yapılarak ölçülmüştür. Yapılan anket sonucunda, bankanın güvenirliliği, müşteri portföyünün güler yüzlü olması, bankada hızlı bir şekilde hizmet verilmesi, bankanın satış sonrası hizmete önem vermesi, mevduat faizinin yüksek olması, müşterilerin müşteri portföyü veya banka ile kolay iletişim kurabilme, yüksek limit tanımlanması faktörlerinin KOBİ müşterilerinin banka tercihlerinde etkili olduğu ortaya koyulmaktadır.en_US
dc.description.abstractNowadays, commercial credits are very important that the growth of SMEs, Which have a large preliminary importance to the development of the country's economy. By this study, it was aimed that, what the effects of bank functions have effect on SME client and how these functions have effects on SME clients' preferences, by this research, in Mersin province , 400 SME clients have been reached and a survey has been realized. Data obtained from 400 valid questionnaires were analyzed by descriptive statistical analysis, reliability analysis, exploratory and confirmatory factor analysis, regression analysis through correlation analysis. In this research we got how the participants within their banking experience have been effected, which factors are effective on the preferences of choosing a bank at the stage of using credit. By the evaluation of bank preferences, ıt has been concluded that, credibility of the bank, genial personel, fast banking service, high deposit interest, importance after-sale service, good customer portfolio or easy communication with the bank, high limit chance and these reasons are supposed to be the factors of the clients' preferences.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccessen_US
dc.subjectBanka Tercihine Etki Eden Faktörleren_US
dc.subjectKobi Bankacılığıen_US
dc.subjectBanka Tercihien_US
dc.subjectSME bankingen_US
dc.subjectfactor of the bank preferencesen_US
dc.subjectBank preferenceen_US
dc.titleKOBİ müşterilerinin kredi kullanma davranışları üzerine bir araştırma: ING Bank örneğien_US
dc.title.alternativeA study on credit using behaviors of SME clients: ING Bank sampleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record