Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİnan, İbrahim
dc.contributor.authorBalcı, Nazmiye
dc.date.accessioned2019-07-23T10:27:42Z
dc.date.available2019-07-23T10:27:42Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/722
dc.description.abstractCinsiyet eşitliğinin ve kadının toplumdaki yerinin sıklıkla tartışıldığı günümüz Türkiye'sinde, halen eğitim sistemindeki kadın yönetici sayısının azlığı dikkati çekmektedir. Okul yönetimindeki cinsiyet ayrımcılığı ve kadınların yönetici olmasını engelleyen faktörler konusunda pek çok araştırma yapılmıştır. Kadın yönetici sayısının az olmasının nedenleri arasında kadın yöneticilere yönelik tutumların önemli bir yeri olduğu vurgulanmıştır. Bu araştırma; kadın yöneticilere karşı, öğretmen ve yöneticilerin tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Adana ili Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde bulunan ve 2015-2016 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı; kadın yöneticinin görev yaptığı okullarda çalışan öğretmen ve yöneticiler oluşturmaktadır. Örneklemini ise bu okullarda, öğretmen ve yönetici olarak görev yapan toplam 818 kişi oluşturmaktadır. Araştırma, tarama yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Kişisel Bilgiler Formu ve "Kadın Yöneticilere Karşı Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında ve SPSS istatistik programı kullanılarak çözümlenmiştir. Katılımcıların özelliklerinin gösteriminde frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerde ise t testi ve Anova testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; cinsiyet, yaş, kurumdaki görev, okulun öğretim düzeylerine göre gruplar arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Fakat öğrenim durumlarına göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.en_US
dc.description.abstractScarcity of the number of female managers in the education system has been a remarkable issue in Turkey, where the position of women and gender equality in society is frequently argued today. Related to sex stereotyping imposed upon women by school administration and the factors which prevent women from being managers, much research has been carried out recently. It is strongly stressed that attitudes towards female managers are of great significance, which is one of the reasons for the scarcity of female managers . This research ; aimed to investigate the attitutes of teachers and administrators towards women administrators. The population of the research consisted of the teachers and administrators at public schools in Adana's districts (Seyhan, Çukurova, Yüreğir and Sarıçam) province where women held an administrative position in 2015-2016 academic year. The sample consisted of 818 teachers and administrators. Descriptive survey method was used to conduct the research. Attitudes Towards Women As Managers Scale were used to collect data. Statistical Package for the Social Sciences software programme was used to analyze the data. For descriptive statistics, frequency, percent, average and Standard deviation were used. For the statistical analysis t and ANOVA tests were used. As a results of the data analysis; it was found out that there are meaningful differences between the groups at gender, at age, type of the schools, type of tasks. However, no meaningful differences were found between the groups at educational level of the teachers.en_US
dc.description.tableofcontents, attitudes towards women administrators, attitudes,administration.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectWomen administratorsen_US
dc.subjectattitudes towards women administratorsen_US
dc.subjectadministrationen_US
dc.subjectattitudesen_US
dc.subjectKadın Yöneticilere Karşı Tutumlaren_US
dc.subjectKadın Yöneticileren_US
dc.subjectYönetimen_US
dc.subjectTutumen_US
dc.titleEğitim kurumlarındaki kadın yöneticilere karşı tutumlaren_US
dc.title.alternativeEvaluation of the attitudes towards women administrators in educationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record