Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzeltürkay, Eda Yaşa
dc.contributor.authorArslan, Kerim
dc.date.accessioned2019-07-22T13:27:28Z
dc.date.available2019-07-22T13:27:28Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/695
dc.description.abstractBu araştırmanın genel amacı; Kamu ortaöğretim okullarının okul imajını etkileyen faktörleri belirlemek ve öğretmenlerin çalıştıkları okulların imajlarına ilişkin algıları ortaya çıkarmaktır. Bu çerçevede; Mersin ili Tarsus ilçesinde yer alan kamu ortaöğretim okullarında görevli öğretmenlerin çalıştıkları okula yönelik algıladıkları kurumsal imajı saptamak amacıyla yapılan bu çalışmada literatür araştırması yapılmış, "Ortaöğretim okulları imajı (Yönetici ve öğretmen anketi)" ölçeği kullanılarak katılımcı görüşleri betimlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Tarsus ilçesinde bulunan 25 ortaöğretim okulunda 50 yönetici ve 256 öğretmen olmak üzere toplam 306 katılımcının görüşleri alınarak, veriler SPSS 20 programında analiz edilmiştir. 47 maddeden oluşan ölçek yedi alt boyuttan oluşmuştur. Bu boyutlar ''Duygusal çekicilik'', ''Toplumsal sorumluluk'', ''Çalışma ortamı kalitesi'', ''Yönetim kalitesi'', ''Hizmet kalitesi'', ''Finansal çekicilik'' ve''Fiziksel ve altyapı kalitesi''dir. 'Kurumsal imaj boyutları görev türlerine göre farklılıkları incelendiğinde yedi alt boyutta da anlamlı farklılıklara ulaşılmış, yöneticilerin bütün alt boyutlarda öğretmenlere göre daha iyimser olduğu görülmüştür. Kurumsal imaj boyutları cinsiyet farklılıklarına göre incelendiğinde yedi alt boyutun altı alt boyutunda anlamlı farklılıklar çıkmış bir alt boyutunda farklılık anlamsız çıkmıştır. Anlamlı çıkan altı boyuttaki farklılıklarda erkeklerin bayanlara göre daha iyimser olduğu görülmüştür. Kurumsal imaj boyutları eğitim seviyesi ve çalışma yılı farklılıklarına göre yedi alt boyutta da anlamlı farklılığa rastlanmamıştır.en_US
dc.description.abstractThis research aims to determine the facts that have an effect on the image of public high schools and to examine the perception of teachers regarding the schools they are working. In this context, it was conducted a literature search regarding the perception of teachers concerning their schools in Tarsus district of Mersin, and participant opinions described by the tool "Public Schools Image (Manager and Teacher Questionnaire)". For this purpose, a sample of 306 people (consisting 256 teachers and 50 managers) attended the questionnaire and their responses were analyzed in SPSS 20 statistics program. The measurement scale consists 47 subjects, 7 subspaces. These subspaces are "Emotional Attraction", "Social Responsibility", "Quality of Workspace", "Quality of Management", "Quality of Service", "Quality of Financial Strenght" and "Quality of Physical Environment and Infrastructure". It was found statistically significant differences in seven subspaces when corporate image spaces differences were analyzed with respect to task types and it was found that, in all subspaces, managers are more optimist comparing to teachers. When the corporate image spaces were analyzed with respect to gender, it was found statistically significant differences in 6 spaces and 1 statistically insignificant difference in the other. In the spaces where there are statistically significant differences, it is found that males are more optimist comparing to females. When the corporate image spaces were analyzed with respect to educational level or working years, it was not found statistically significant differences in any subspace.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOkul İmajıen_US
dc.subjectOrtaöğretim Okullarıen_US
dc.subjectKurumsal kimliken_US
dc.subjectKurum imajıen_US
dc.subjectSecondary Education Schoolsen_US
dc.subjectCorporate Identityen_US
dc.subjectCorporation Imageen_US
dc.subjectSchool Imageen_US
dc.titleOrtaöğretim okullarında kurum imajına yönelik yönetici ve öğretmen algısı: Mersin ili örneğien_US
dc.title.alternativePercepti̇on of managers and teachers in terms of corporate image in high schools: Example of mersi̇nen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record