Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBatmaz, Elvin Silahtaroğlu
dc.date.accessioned02.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-02T19:36:24Z
dc.date.available02.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-02T19:36:24Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1306-3839
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/62
dc.description.abstractSorumluluk sigortası, genel sigorta sisteminin bir parçası olup, sigorta ettireni, yaptığı işlerden dolayı üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemekle yükümlü olacakları tazminat riskini güvence altına alır. Sorumluluk sigortaları ve genel hükümleri Eski Türk Ticaret Kanunu’ndan farklı olarak Yeni Türk Ticaret Kanunu ayrı bir başlık altında düzenlenmiştir. Bununla birlikte farklı kanunlarla düzenlenmiş olan çeşitli sorumluluk sigortaları bulunmaktadır. Bunlardan biri de Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu’nun 21. maddesinde düzenlenmiş bulunan Özel Güvenlik Zorunlu Sorumluluk Sigortasıdır. Özel Güvenlik Zorunlu Sorumluluk Sigortası genel şartları Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenmiştir.en_US
dc.description.abstractLiability insurance is a part of the general insurance system that protects the insured from the risk of indemnity claims coming from the third persons, which are occured while discharging the duties. Contrary to the old Turkish Commercial Code, liability insurance is regulated with its general terms and conditions by the new Turkish Commercial Code under a saperate heading. However there are several types of liability insurances that are regulated under different codes. One of these liability insurences is Private Security Compulsory Liability Insurance which is regulated with article 21 of Private Security Service Code. The principles of Private Security Compulsory Liability Insurance are determined by the Treasury.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.titleözel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortasıen_US
dc.title.alternativePrivate Security Compulsary Liability Insuranceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalErciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHukuk Fakültesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage127en_US
dc.identifier.endpage148en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record