Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorOdyakmaz, Zehra
dc.contributor.authorÇınarlı, Serkan
dc.contributor.authorÖzcan, Cem
dc.date.accessioned02.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-02T19:36:24Z
dc.date.available02.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-02T19:36:24Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn1306-8075
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/58
dc.description.abstractGünümüzde siyasi hayatın maddi yönünün denetlenmesi konusu çağdaş, demokrasiye inanan ve hukuk devleti ilkesini benimsemiş ülkelerde büyük önem arz etmektedir. Batı Avrupa?da uzun yıllardan beri bu konuda sürdürülen çalışmalar oldukça geniş bir mevzuatın oluşmasına ve detaylı yargı kararlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Demokrasinin sağlıklı bir biçimde işleyebilmesi ve siyasi hayatı ilgilendiren temel hak ve hürriyetlerin daha iyi korunabilmesi amacıyla Avrupa Birliği?nin önemli ülkelerinden biri olan Fransa?da benimsenen hukuki düzenlemelerin takip edilmesi Türkiye?de de ulaşılmak istenen hedeflerin doğru şekilde tespit edilmesi bakımından yararlı olacaktır. Bununla birlikte siyasi hayatın maddi yönünün denetiminin yapılması, bu alanda yapılacak hukuki düzenlemelerin hazırlanmasının yanı sıra uygulamada da konuya gereken özenin gösterilmesini gerektirmektedir.en_US
dc.description.abstractEconomic control of political life is a matter of importance in the countries which endorse the contemporary values of democracy and rule of law. In Western Europe, the process in this context, has led up to a large set of legal provisions and judicial precedence. An evaluation of French legal system with respect to this subject is useful as it may serve as a good example in the reaching of the aims in Turkey. On the other hand, one should not forget the importance of actual practice of legal provisions, in addition to a painstaking work process of preparation of legal provisions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.titleFransa’da ve Türkiye’de seçim kampanyalarının ve siyasî partilerin finansmanının denetimien_US
dc.title.alternativeControl over financing of election campaigns and political parties in France and Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSelçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHukuk Fakültesien_US
dc.identifier.volume20en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage7en_US
dc.identifier.endpage26en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record