Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYaşa Özeltürkay, Eda
dc.contributor.authorBozyiğit, Sezen
dc.date.accessioned02.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-02T19:36:23Z
dc.date.available02.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-02T19:36:23Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1309-3762
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/50
dc.description.abstractGünümüzde çocuk doğum günü partilerinin önemi daha da artarken içerik ve konseptlerinde de değişiklikler gözlenmektedir. Farklı şekillerde organize edilen doğum günü partileri önemli bir sektör haline gelmiştir. Özellikle konsept çocuk doğum günlerini ev dışında bir mekânda kutlayan ebeveynlerin profillerini belirlemek ve bu durumla ilgili deneyimleri ve öncelikleri gibi hususları ortaya çıkarmak için tasarlanan bu araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış olup veriler derinlemesine görüşme tekniği aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların çoğunluğu konukları özellikle daha iyi ağırlamak ve daha az yorucu olduğunu düşündükleri için bu hizmetleri dışarıdan organize olarak satın aldıklarını belirtmişlerdir. Bu mekânlarda aradıkları öncelikli özellikler arasında ise mekânın çocuklara yönelik oyun salonuna sahip olması, bahçesinin olması, yemeklerinin iyi olması, temiz olması gibi ölçütler yer almaktadır. Araştırmada, annelerin özellikle pasta, tema, mekân ve kimlerin davet edileceği konularında çocuklarının fikrini aldıkları da ortaya çıkmıştır. Doğum günü mekânına karar verirken ise özellikle daha önce gidilen bir mekân olması ve/veya arkadaş veya tanıdık tavsiyesinin önemli olduğu belirtilmiştiren_US
dc.description.abstractNowadays, the birthday parties become more important and concepts and contents of birthday parties change. The birthdays are organized in different ways; therefore, it has become an important sector. The aim of this study is to identify the profiles of parents who organize children birthday party out of their homes. Along with this aim this study also reveals what are the parents’ priorities and experiences while organizing their children’s birthday parties. Semi structured interview form has been prepared and in depth interviews had been held in order to collect data for this research. Results showed that the majority of the participants prefer to outsource the birthday organization services to professional service providers since it is less tiring for them and the guest are more likely to enjoy a professional organization. The major priorities of their selection based on the venue’s game rooms & spaces, large gardens for children, better drink and food and hygiene. When organizing the birthday party mothers usually ask the opinions of their children regarding who should be invited to the party, food, venue, cakes, theme, and other related issues. When it comes to making a choice for the venue, they usually prefer the place that they knew from previous experiences or depend on a friend or relative’s adviceen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKentsel Çalışmalaren_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectMatematiksel Metotlaren_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectYöneylemen_US
dc.subjectAraştırma ve Yönetim Bilimien_US
dc.subjectÇevre Çalışmalarıen_US
dc.subjectEndüstriyel İlişkiler ve İşgücüen_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.titlePostmodern tüketim ekseninde çocuk doğum günü kutlamaları: Keşifsel bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeChildren's birthday celebrations on the axis of postmodern consumption: An exploratory researchen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAkademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisien_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue17en_US
dc.identifier.startpage155en_US
dc.identifier.endpage166en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record