Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÜstüner, Menderes
dc.contributor.authorÖzçelik,Edip
dc.date.accessioned02.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-02T19:36:22Z
dc.date.available02.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-02T19:36:22Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1304-8120
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/43
dc.description.abstractGüç’e dayalı kaynakların yoğun bir şekilde kullanılması, örgütler üzerinde olumsuz etkilerin ortaya çıkması ile önemli bir çalışma alanı doğmuştur. Fiziksel ve ruhsal yönden enerjinin tükenişi olarak tanımlanan tükenmişliği, örgüt ortamında bireylerin etkileşiminin sonucu olduğu varsayılmaktadır. Pines ve Aronson(1998) tükenmişliği, duygusal ve zihinsel olarak tükenme durumu olarak açıklamaktadır. Burada tükenmişlik, insanlara yönelik işlerde çalışan kişilerde oluşan duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı hissinin azalması sendromudur. Bu araştırma da; Perakende satış yapan mağazalarda yönetici ve satış elemanın tükenmişlik duygularının stratejik yönetim yaklaşımı ile incelenmesi yapılmıştır. Bu araştırmanın sonucuda, perakendecilik sektör çalışanlarının tükenmişlik düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi olma durumu, eğitim ve yaş gibi bağımlı değişkenlerine göre farklılık gösterme durumları karşılaştırılmıştır.en_US
dc.description.abstractExcessive use of elements based on force has caused bad effects on organization and this has resulted in an important new studying field. Exhaustion, which is described as consuming energy both physically and mentally, is said to be the result of interaction of individuals in a organization. Pines and Aronson (1998) describe exhaustion as the state of emotional and mental exhaustion. At this point we can see the exhaustion as the syndrome of emotional exhaustion, desensitization and reduction in personal achievement sensation of the staff working with people. In this research, the emotional exhaustion of managers and salespeople working in retail stores has been studied through strategic management. The result of the study has been compared to level of exhaustion of people working at retail stores in terms of their gender, marriage status, whether having children, educational status and age.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleÖrgütsel tükenmişlik ile stratejik yönetim arasındaki etkileşim üzerine bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeAn application on the interaction between strategic management and organizational burnouten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.contributor.departmentMeslek Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage57en_US
dc.identifier.endpage74en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record