Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSilahtaroğlu, Elvin Kerime
dc.contributor.authorGazioğulları, Adem
dc.date.accessioned2019-07-12T10:55:42Z
dc.date.available2019-07-12T10:55:42Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/400
dc.description.abstractDünya ticaretinin hızla gelişmesi beraberinde farklı ticari mekanizmaların oluşmasını getirmiş, hızla büyüyen dünya ekonomisi pratikliğin her konuda insan yaşamını kolaylaştırdığı günümüzde ticaret, alış veriş gibi konularda da insan yaşamını yeni boyutlara taşımıştır.Değişen dünya standartlarının bir gerekliliği olarak oluşan ve devletin de kendi yararına evirdiği internet, internetten alışveriş internetten vergi takibi, internetten eşya takibi gibi kolaylaştırıcı işlemler ile hayatın tüm kesiminde olduğu gibi kamu düzeni ve yönetiminde de yerini ziyadesiyle almıştır. Bu çalışma ile kamu düzeni ve yönetiminin işlevselliğinin arttırılması için geliştirilen ve artık büyük kesimlere ulaşan bir kullanıma sahip olan elektronik devlet uygulaması, ticaret işlemlerinin de elektronik ortama taşınabileceğinin anlaşılması ile ticaretteki payı her geçen yıl artan elektronik ticaret üzerinde durulmuştur.Yine bu çalışma ile elektronik ticaret ve elektronik devlet modellerinin daha dar ve önemli bir sahaya uyarlanması olan elektronik gümrük uygulamaları ve tüm bu elektronik işlemlerin uygulamalarının 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bağlı Gümrük Yönetmeliği ile ilişkisi anlatılmaya çalışılmış, çok hızlı büyüyen ve büyük bir sektör haline gelen elektronik ticaret pazarının daha düzenli ve kontrollü büyümesi karşısında devletin daha şeffaf uygulamalar yoluna gitmesi üreticilerin daha farklı pazarlama yollarına başvurmaları ve tüketicilerin güvenlik alanlarının daha da genişletilmesi üzerinde durulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe rapid developing of world trade has resulted in the occurance of new trade mechanisms and the growing world economy has brought human life new dimensions in the such areas as trade and shopping. The internet which has occured as a neccessity of the changing world standards and also from which the states have benefited in the areas of shopping taxation controls and the pursuit of goods has taken its place in almost all the areas of human life including public order and public management.İn this study, it has been put emphasis not only on the electronic government application which has beeb improved to increase the functionality of public order and management but also on the electronic trade that has had an important role in the trades since trade operations having been applied electronically.Furthermore in the study it has been tried to explain that relationship between the Electronic Customs Application, which is an adaptation of electronic trade and electronic government models and the applications of electronic operations according to the Costoms Law numbered 4458 and the related Custom Legislation. It has also been stated that the Electronic Trade Market which is growing rapidly and becoming a big sector should apply different marketing approaches and the securitty areas of consumers should be expanded, too.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGümrüken_US
dc.subjectTicareten_US
dc.subjectElektroniken_US
dc.subjectElectronicen_US
dc.subjectCustomsen_US
dc.subjectTradeen_US
dc.titleElektronik ticaret ve elektronik ticaretin gümrük mevzuatı bakımından değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe evaluation of electronic trade within the frame of customs regulationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record