Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzeltürkay Yaşa,Eda
dc.contributor.authorBozyiğit, Sezen
dc.contributor.authorGülmez, Murat
dc.date.accessioned02.07.201910:49:13
dc.date.accessioned2019-07-02T19:36:21Z
dc.date.available02.07.201910:49:13
dc.date.available2019-07-02T19:36:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1300-0845
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/38
dc.description.abstractTeknolojinin gelişmesi, tüketicilerin satın alma davranışlarında değişikliklerin yaşanmasına neden olmuştur. Tüketiciler, diğer geleneksel mecraların yanı sıra, internet ve sosyal medya gibi mecralardan da alışveriş yapmaya başlamışlardır. Bu yeni mecralardan birisi de Instagram’dır. Instagram, birçok tüketici için yeni bir mecra olmasına rağmen, Instagram’dan alışveriş yapan tüketicilerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle, bu araştırmanın amacı, Instagram’dan alışveriş yapan tüketicilerin profillerini ve satın alma davranışlarını ortaya çıkartmaktır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan derinlemesine görüşme yöntemi kullanılmıştır. Adana’da oturan 22 katılımcı ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Bu katılımcılara, kartopu örneklem yöntemi vasıtasıyla ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Instagram’dan alışveriş yapan tüketicilerin büyük çoğunluğu kadındır. Katılımcıların yarısı 2 yıldır Instagram hesabına sahiptir ve gün içerisinde 10-15 defa Instagram hesabına bakmaktadırlar. Katılımcıların hepsi öncelikle, işletme ve işletmenin ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak için hesapları takip etmekte ve genellikle Instagram’dan kıyafet, ayakkabı, takı ve saat almaktadırlar. Katılımcılar sırasıyla kapıda ödeme kolaylığı, ürün çeşitliliği, fiyatının uygun olması gibi özelliklerinden dolayı Instagram’dan alışveriş yapmayı tercih etmektedirler. Katılımcıların yaklaşık yarısı ürünün altında fiyatının yazmasını istemektedir.en_US
dc.description.abstractThe development of technology has caused changes in consumers’ buying behaviours. The consumers have also started shopping from channels such as the Internet and social media besides other traditional channels. The Instagram is one of these new channels. Although the Instagram is a new channel for many consumers, The number of consumers shopping from the Instagram has increased everyday. Therefore, the aim of this research is to determine the buying behaviors of consumer’s from Instagram. The in depth interview method, which is one of the qualitative research methods , was used. In depth interviews were conducted with 22 participants living in Adana. These participants were reached out by the snowball sampling method. According to the research results, a great majority of consumers shopping from the Instagram are females. Half the participants have had the Instagram accounts for two years and they look at their Instagram accounts 10-15 times during the day. All the participants follow the Instagram accounts to have information about the businesses and their products and they usually buy clothes, shoes, jewellry and watches. The participants prefer shopping from the Instagram due to features such as ease of payment at the door, the products range and reasonable prices. About half the participants want the prices be shown under the product picturesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimleren_US
dc.subjectDisiplinler Arasıen_US
dc.titleInstagram’dan Alışveriş Yapan Tüketicilerin Satın Alma Davranışları: Keşifsel Bir Çalışmaen_US
dc.title.alternativeDetermining The Buying Behaviours Of The Consumers Shopping From The Instagram: An Exploratory Studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalÖNERİen_US
dc.contributor.departmentİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue48en_US
dc.identifier.startpage175en_US
dc.identifier.endpage198en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record