Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Burhan
dc.contributor.authorİspenoğlu, Fatma
dc.date.accessioned2019-07-11T10:49:40Z
dc.date.available2019-07-11T10:49:40Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/377
dc.description.abstract"Türk İş Hukukunda İkale Sözleşmesi ve Yargıtay Uygulamaları" başlıklı bu tez çalışması, Türk İş Hukukunda yaygın olarak uygulanan ikale sözleşmesinin incelenmesini, bu sözleşmenin kurulma ve geçerlilik şartlarını, Yargıtayın konuya bakış açısını ve Yargıtayın ikale sözleşmesi hakkında geliştirdiği ölçütlerin incelenmesini içermektedir. Bu tezin yazılma amacı esas olarak iş sözleşmesinin ikale sözleşmesi ile sona erdirilmesi halinde, bunun hangi şartlarda geçerli olacağı hususunu ortaya koymaktır. Bunun için de öğretideki görüşlerle birlikte konuya ilişkin Yargıtay içtihatlarının tartışılması yoluna gidilmiştir. Sözleşme özgürlüğünün, sözleşmeye son verme özgürlüğünün de içermesi kapsamında tarafların anlaşarak aralarındaki mevcut iş ilişkisini sona erdirmeleri her zaman mümkündür. Ancak İş Hukukunun işçiyi korumaya yönelik kurallar içermesi nedeniyle; iş sözleşmesinin ikale sözleşmesi ile sona erdirilmesi halinde meydana gelebilecek sonuçlar, kazanımlar ve kayıplar nedeniyle yapılan ikale sözleşmenin hukuki olarak incelenmesinin önemini arttırmaktadır. Söz konusu bu çalışmamızda incelediğimiz konu mevzuatımızda düzenlenmemiş olduğundan öğretideki görüşler ve Yargıtay içtihatları dikkate alınarak irdelenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda ikale sözleşmesi kavramı incelenerek, iş hukukunda ikale sözleşmesi ve bu sözleşme ile ilgili Yargıtay uygulamaları incelenmeye çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe thesis study with title "The Termination Contract at the Turkish Labor Law and the Supreme Court Practices" includes the examination of the termination contract which is mainly applied in the Turkish Labor Law, the establishment and validity conditions of this contract, point of view of the Supreme Court to this subject, and the examination of the criteria developed by the Supreme Court about the termination contract. The reason of writing this thesis is to reveal the matter in which conditions it is valid in case of termination of the labor contract with the termination contract. For this reason, we discuss the case law of the Supreme Court related to the subjects with the opinions in the discipline. It is possible for parties to terminate present work relationship between each other upon agreement within scope of inclusion of freedom to terminate the contract. However, because the Labor Law includes the rules for protection of the worker, in the event labor contract is terminated with the termination contract, the importance to legally examine the termination contract made because of results, gains and losses. Because said study is not issued in our legislation, we try to examine by taking into consideration the opinions in the discipline and the case law of the Supreme Court. We examine the scope of the termination contract in this scope, and we try to examine the termination contract at the labor law and the Supreme Court practice related to this contract.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSözleşmenin Sona Ermesien_US
dc.subjectİkale Sözleşmesi ve Yargıtay Uygulamalarıen_US
dc.subjectİkale Sözleşmesien_US
dc.subjectTermination of the Contracten_US
dc.subjectTermination Contract and Supreme Court Practiceen_US
dc.subjectTermination Contracten_US
dc.titleTürk İş Hukukunda ikale sözleşmesi ve Yargıtay uygulamalarıen_US
dc.title.alternativeThe termination contract at the Turkish Labor Law and the Supreme Court practiceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record