Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAndaç, Faruk
dc.contributor.authorSümer, Ceren
dc.date.accessioned2019-07-11T09:08:26Z
dc.date.available2019-07-11T09:08:26Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/361
dc.description.abstractİnsanların hayatlarını sürdürme kaygıları sebebiyle avcı – toplayıcı toplumdan üretim toplumuna geçiş, beraberinde yerleşik yaşamı getirmiştir. Bu yerleşik yaşam, artan nüfus ve bu nedenle de artan ihtiyaç gibi olguları da beraberinde getirmiştir. Artan ihtiyaçların karşılanması gerekliliği bir takım insanların üretim faaliyetlerine yönelmelerine de neden olmuş ve bu da "işçi sınıfı" adı verilen bir sınıfın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Çalışan sınıfın ilk zamanlar alelade bir yapıda iş görmelerine müsaade edilmiş ancak bu sınıftaki genişlemeler ve hak talepleri bir takım düzenlemelerin gündeme gelmesini sağlamıştır. Yapılan düzenlemeler ücret, işyerine dair düzenlemeler olmakla beraber bireylerin yaşamlarını idame ettirmek için yaptıkları işlerde karşılaşabilecekleri olumsuzlukları da kapsamaktadır. Bu düzenlemelere konu olan olumsuzluklar kapsamında çalışmamıza konu olan "iş kazası" kavramı da yer almaktadır. İş kazası en basit tanımıyla, bireylerin yaşamlarını idame ettirmek için çalıştıkları işyerinde başlarına gelen ve zarara sebep olan olay şeklinde tanımlanabilir. Ancak mefhumun içeriği yoklandığı zaman bu denli basit bir olay olmadığı da görülmektedir. Nitekim meydana gelen ve zarara sebebiyet veren olaylar hattı satında bireyin ekonomik anlamda gelir elde etmesine geçici veya kalıcı süreliğine engel teşkil etmektedir. Bu da bireyin işveren için yaptığı işlerden aldığı ücretin son bulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle de çalışanların mağdur olmalarını engelleyici mahiyette düzenlemelere gidilmiştir. Bu düzenlemelerin ilk olarak ortaya çıkışı "sosyal güvenlik" kavramıyla karşılanmıştır. Bu güvenlik unsurları kapsamında ele alınacak olan durumlar tanımlanmış ve bunlara dair çerçeve çizilmiştir. Yine bu bağlamda işverenin bu konudaki sorumluluklarına değinilerek hem olası durumların önüne geçilmeye çalışılmış hem de bireylerin bu durumlara dair zararları asgari seviyeye indirilmiştir. Bu konuda sadece işveren değil, çalışan adına sigorta primi ödenen sosyal güvenlik kurumu da sorumluluk altına alınmıştır. Bireye geçirdiği kazanın meydana getirdiği zarara göre parasal olarak yapılacak yardımların düzenlenmesi ve ödenmesi de ilgili sosyal güvenlik kurumunun sorumluluğundadır.en_US
dc.description.abstractHumans changed their hunter-gatherer society to agricultural society in order to improve their life quality. Agricultural society raised human population and these also increased essential human needs. In order to meet large society's demands for food, clothes and other essential needs, some people participated in the production activity and such incident formed the working class. At the beginning working class performed in the unregulated working environments, however growth in working class and employees' demands for labor rights provided some regulations. Those regulations regulated workers' minimum wages, their working hours and their well-being in the working environments. Work accidents were also mentioned in those regulations. Work accident can be defined as discrete occurrence in the course of work leading to physical or mental occupational injury. Injuries may prevent employees to work and damage their finance. Therefore work accidents damage employees' financial status temporarily or permanently. Regulations protect workers from financial problems which might be caused by work accidents. Concept of social security was created in order to protect employees' rights. Also new regulations emphasized employers' responsibilities on work accidents with the aim of prevent such accidents completely or minimize them dramatically in the workplace. Moreover, regulations did not only emphasize owners' responsibilities, they also obliged social security institution to take responsibility on workplace accidents. Social security institution is responsible for compensations of workers who suffer from the work accidents.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşçi, Kazaen_US
dc.subjectİş Kazasıen_US
dc.subjectİşverenin Kusuruen_US
dc.subjectİşverenin Sorumluluğuen_US
dc.subjectAction Researchen_US
dc.subjectYoung Learnersen_US
dc.subjectFourth Gradersen_US
dc.subjectRaising Interesten_US
dc.subjectShort Storiesen_US
dc.subjectRewardsen_US
dc.subjectInteractive Diariesen_US
dc.subjectUsing Various Activitiesen_US
dc.titleİş kazasından doğan sorunlaren_US
dc.title.alternativeProblems which are caused by industrial accidentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record