Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorLevent, Bekir Aydın
dc.contributor.authorÇetinel, Gülhan
dc.date.accessioned2019-07-10T13:55:40Z
dc.date.available2019-07-10T13:55:40Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/319
dc.description.abstractYapılan araştırmanın, annenin çocuk yetiştirme tutumunun çocuğun dinleme becerisi arasındaki ilişkiyi incelemektir. 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Mersin ilinin Erdemli ilçesine bağlı Limonlu, Kumkuyu, Esenpınar mahallelerinde bulunan, M.E.B'e bağlı ana sınıfındaki çocuklara ve annelerine uygulanmıştır. Çocuk özellikleri: 5 yaş 6 ay, 6 yaş 6ay aralığı, anne özellikleri: lise mezunu, çiftçilik yapan, 23-34 yaş. Bu özelliklere uyan 47 çocuk ve annesiyle çalışılmıştır. Bu 47 anneye "ebeveyn tutum ölçeği" uygulanmış ve bu annelerin çocuklarına da "dinleme becerileri" testi uygulanmıştır. Uygulanan ebeveyn tutum ölçeği 46 maddeden oluşmaktadır. Bunlardan 17 tanesi demokratik tutuma, 9 tanesi izin verici tutuma, 9 tanesi aşırı koruyucu tutuma ve 11 tanesi de otoriter tutuma ait maddelerdir. Ebeveyn tutum ölçeği 5'li likert tarzındadır ve şu şekildedir: Her zaman böyledir (5), çoğunlukla böyledir (4), bazen böyledir (4), nadiren böyledir (2), hiçbir zaman böyle değildir (1) . Çocuklara uygulanan dinleme becerisi testi ise harita şeklindedir. Haritada ev, kuşlar, göl, deniz, ağaç, köpekler, çadır, ev, orman ve gemi vardır. Başlangıç ve bitiş yerleri "x" ile gösterilmektedir. Çocuğun kavramları bilip bilmediği kontrol edilir, bilmiyorsa öğretilir ve çocuktan tekrar söylemesi istenir. Kavramaları söylerken de eliyle ismini söylediği nesneyi göstermesi beklenir. Testi uygulayan kişinin elinde harita ile ilgili 9 tane yönerge vardır ve bu yönergeleri sırasıyla çocuğa söyler ve çocukta yönergeye uygun haritada bir rota oluşturur ve yönergelerle haritayı çizerek bitirir. Burada amaç söyleneni dinleme, dinlediğini anlama ve anladığını uygulamaktır. Her doğru çizilen rota için "1" puan verilir. 5 puan ve altı başarısız, 6-7 doğru orta, 8 ve üzeri ise başarılı sayılır. Araştırma sonucunda, annenin demokratik, otoriter, izin verici alt boyutları ve araştırmaya katılan çocukların dinleme becerisi arasında istatiksel olarak ilişki bulunmamıştır.en_US
dc.description.abstractThis research was done to investigate the relationship between the listening ability of children and the mother's attitude of raising children. The example groups of research was studied with 47 children whose ages were between 66 months and 78 months in 2015-2016 educational year. The children were students in the ministery of education's nursery school in Esenpınar,Kumkuyu,Limonlu wards in Erdemli in Mersin. Firstly, 120 personal information forms were given to the parents of children and 70 numbers of these forms returned. 47 numbers of the forms ,which had the same specialities , were chosen for being homogeneous. The 47 mothers were the women whose ages were between 23-34. They were farmer and graduated from high school. Their socioeconomis situations were low. The criterion test of parents' attitude was applied to the mothers and the listening ability test was applied to the children of the mothers. The crterion test of parents' attitude had 46 items. The 17 numbers of these items were about democratic attitude, the 9 numbers of these items were about the attitude of giving permission , 9 numbers of these items were about excessively protective attitude and the 11 numbers of these items were about authoritarian attitude. The criterion test of parents' attitude is likert and like this : ALWAYS (5) , USUALLY (4) , SOMETIMES (3) ,RARELY (2) ,NEVER (0). The listening ability test applying to the children was like a map. There were birds, lake, house, forest, castle, dogs, tent, tree, see and ship. The place of start and finish points were showed with a sign of "X". In the test it was controlled that if the children knew the things or not ; if they didn't know the things ,they were thought and wanted to say them again. And also they were wanted to show the pictures of the things while they were saying the things. The person who applied the test had 9 directives about the map and s/he said these directives in turns to the children. The child set up a road on the map according to the directives and s/he finished the test by drawing the map according to the directives. Here, the aim was listening to what was said, understanding what s/he listened, and applying what s/he understood. One point was given for eaach correct drawn road. The children who took 5 points and below accepted failure, who took 6 -7 points accepted succesfull of middling quality, who took 8 points and above accepted succesfull. According to finding of the study , the statistics relationship between the listening ability of children and the lower democratic ,authoritirian,giving permission mothers isn't found.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAnnenin çocuk yetiştirme tutumuen_US
dc.subjectOkul öncesi dönemen_US
dc.subjectDinleme becerisien_US
dc.subjectlistening skillen_US
dc.subjectpre-school educationen_US
dc.subjectChild Rearing Attitudesen_US
dc.titleOkul öncesi dönem çocuğuna sahip annenin çocuk yetiştirme tutumu ile çocuğun dinleme becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeRaising children wit the attitude of preschool children of mothers with an examination of the relationship between the child's listening skillsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record