Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAyna, Yunus Emre
dc.contributor.authorKurttekin, Mahmut
dc.date.accessioned2019-07-10T13:45:42Z
dc.date.available2019-07-10T13:45:42Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/317
dc.description.abstractBu çalışmada 2-4 yaşları arasındaki çocukları olan ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın verileri 2017-2018 yılları arasında Diyarbakır İlindeki 2-4 yaş grubunda çocukları olan 102.924 aileden seçkisiz olarak seçilen 356 ebeveyne ölçek uygulanarak toplanmıştır. Çalışma kapsamında ebeveynlere demografik bilgileri içeren bir veri formu ve Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçeğinin 3 alt boyutu uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel olarak SPSS 21 Paket programı ile analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında annelerin babalara göre daha demokratik tutum sergiledikleri, ebeveyn tutumları çocuğun cinsiyetine ve algılanan ekonomik düzeye göre farklılaşmadığı, tek çocuk sahibi olan ebeveynler birden fazla çocuğu olan ebeveynlere göre daha demokratik tutum sergiledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Buna ek olarak daha genç olan anneler, yaşı daha ileri olan annelere göre daha kontrolcü tutum sergilerken, babaların yaşları ilerledikçe daha demokratik tutum sergiledikleri, eğitim seviyesi daha düşük olan daha kontrolcüdürler ve çocuklarına daha sıkı disiplin uyguladıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. İlgili sonuçlar literatür ışığında tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to examine the parenting attitudes of parents with children ages 2-4. The data of the study were applied to 356 parents selected from 102.924 families who have children in the 2-4 age group in Diyarbakır province between 2017-2018. In the study, a data form containing demographic information and 3 sub-dimensions of Family Life and Child Raising Attitudes Scale were applied to the parents. The obtained data were analyzed statistically with SPSS 21 package program. When the results obtained from the study are taken into consideration, it is concluded that the parents have more democratic attitudes than the parents, that the attitudes of the parents do not differ according to the gender of the child and the perceived economic level and that the parents who have single children have more democratic attitudes than the parents with more than one child. In addition, younger mothers have achieved more control than older mothers, with the result that fathers have been more democratic as their age progressed, more controlled disciplines with lower levels of education and more discipline for their children. Relevant results have been discussed in the light of literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject2-4 yaş çocuken_US
dc.subjectebeveyn tutumuen_US
dc.subjectaile hayatıen_US
dc.subject2-4 year old childen_US
dc.subjectparental styleen_US
dc.subjectfamily lifeen_US
dc.title2-4 yaş grubunda çocukları olan ailelerin aile hayatı ve çocuk yetiştirme tutumu (Diyarbakır örneği)en_US
dc.title.alternativeFamily life and children's rearing styles for children with 2-4 age groupsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record