Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorMeriç, Nedim
dc.contributor.authorKaya, Mert
dc.date.accessioned2019-07-10T13:28:32Z
dc.date.available2019-07-10T13:28:32Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/313
dc.description.abstractBu çalışmada medeni usul hukukunda delillerin gösterilmesi konusunu işlemeyi amaçladık. Çalışmamız iki ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerden ilki delillerin gösterilmesi ve ilkeler ışığında değerlendirilmesi başlığı altında işlenmiş olup ikincisi ise delillerin sonradan gösterilmesi ve kanun yolu aşaması başlığı altında işlenmiştir. İlk bölümün birinci kısmında öncelikle medeni usul hukukunun amacı üzerinde durulmuş, daha sonra bu amaç doğrultusunda medeni usul hukukuna hakim olan ilkelerin, delillerin gösterilmesi faaliyeti açısından nasıl bir etkisi olduğu değerlendirilmiştir. İlk bölümün ikinci kısmında ise delil göstermenin ne olduğu, delillerin hangi aşamaya kadar gösterileceği, yazılı yargılama ile basit yargılama usullerinde delillerin nasıl gösterileceğinden bahsedilmiş, her bir delil türü açısından ayrı ayrı değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmamızın ikinci bölümünün ilk kısmında ise delillerin sonradan gösterilmesi konusu ele alınmıştır. Hukuk Muhakemesi Kanunu'nun hangi durumlarda sonradan delil gösterilmesine izi verdiği, ıslah ile delil gösterilip gösterilemeyeceği ve fer'i müdahilin delil gösterme imkanı bu kısımda ele alınmıştır. Son kısımda ise kanun yolu aşamasında delil gösterilip gösterilemeyeceği değerlendirilmiştir. Özellikle istinaf kanun yolunun hukukumuza girişi ile birlikte kanun yolu aşamasında hangi durumlarda delil gösterilip gösterilemeyeceği, yine temyiz aşamasında delil gösterilmesinin mümkün olup olmadığı irdelenmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this work, we aimed to explain presenting evidence in civil procedure law. This paper consists of two main headings. The first of headings was performed under the title of presenting evidence and evaluating this evidence within principles. The other section was called presenting evidence later on and the appeal stage. The purpose of civil procedure law was especially emphasized in the first part of first heading, and then in accordance with this purpose the principles of civil procedure was evaluated about how it's affecting the act of presenting evidence.What is presenting an evidence, until what stage it's possible to present an evidence, how the evidence presented in simple trial procedure and ordinary trial procedure was referred in the second part of first heading, and it was evaluated in terms of every single types of evidence. Presenting evidence later on was discussed in the first part of second heading of this work. In which situations Turkish Civil Procedure Code allows to present an evidence later on, whether it's possible to present an evidence with an amendment and secondary intervenor's potential of presenting an evidence were discoursed in this part.Whether it is possible to present an evidence at the appeal stage was evaluated in the last part. Especially with the new appeal procedure comes into force in our legal system whether it's possible to present an evidence at the appeal stage and which situations, and possibility to present an evidence at appellate stage was explicated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMedeni usul hukukuen_US
dc.subjectsonradan delil gösterilmesien_US
dc.subjectdelilen_US
dc.subjectdelillerin gösterilmesien_US
dc.subjectCivil procedure lawen_US
dc.subjectthe evidenceen_US
dc.subjectpresenting evidenceen_US
dc.subjectpresenting evidence later onen_US
dc.titleMedeni usul hukukunda delillerin gösterilmesien_US
dc.title.alternativePresenting evidence in civil procedure lawen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record