Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKandemir, Şenol
dc.contributor.authorYeşilova, Alper
dc.date.accessioned2019-07-10T13:21:17Z
dc.date.available2019-07-10T13:21:17Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/312
dc.description.abstractGümrük hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar, gümrük idareleri ile yükümlüleri ya da yükümlülerin temsilcileri arasında yaşanan ve gümrük mevzuatı hükümlerinin ihlal edilmesi suretiyle oluşan uyuşmazlık türüdür. Gümrük hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarının çözümlenebilmesi için uyuşmazlığı oluşturan konuların belirlenmesi ve incelenmesi gereklidir. Uyuşmazlığa ilişkin konuları, yükümlünün veya temsilcisinin mevzuat kapsamında gerçekleştirdiği ihlaller oluşturmaktadır. Uyuşmazlıkların çözümlenmesi de yine aynı mevzuat dahilinde idari ve yargı yolu olmak üzere tüm hukuki yolların incelenmesiyle gerçekleştirilmelidir. Çalışmanın birinci bölümünde Gümrük Mevzuatı kapsamında tanımlar, gümrük işlemlerinin yürütülmesi konusunda yetkili olan ve temsilcilerle ilgili bilgiler verilmiş, eşyanın menşei ve gümrük kıymeti konuları incelenmiştir. İkinci bölümde, gümrük işlemlerinin başlamasını sağlayan beyan usulleri değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde, gümrük vergilerinin tahsil edilmesini sağlayan tarh, tebliğ, tahakkuk ve teminat konuları incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise gümrük vergisinin sona ereceği haller açıklanmıştır. Çalışmanın beşinci bölümünde, gümrük işlemlerinin hangi usullere göre uygulanacağını düzenleyen gümrük rejimleri değerlendirilmiştir. Altıncı bölümde ise gümrük mevzuatına aykırılık hallerinde uygulanan cezalar açıklanmıştır. Son olarak çalışmanın yedinci bölümünde gümrük mevzuatı ve diğer kanunlar kapsamında karşılaşılan gümrük uyuşmazlıklarının itiraz ve yargı yolu olmak üzere hukuki çözüm yolları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada genel olarak gümrük hukuku ile ilgili uyuşmazlıkların hangi konularla ilgili olduğu belirtilerek açıklanmaya çalışılmış, söz konusu uyuşmazlıkların hukuki çözüm yolları, yüksek mahkeme kararları dahilinde tüm yönleriyle incelenmeye çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe controversy about law of customs is a kind of controversy that is between customs administration and obliged agents and occurs because of the vialation of customs rules. To settle the controversy,the subjects that constitute thecontroversy should be determined and analyzing all the administrative and judicial legal procedures. In the first section of this study,there are definitions about customs rules , information about contacts,authorities and agents that carry out the customs processes.In the second section ,the decleration methods that enable the customs processes get started.In the third section, the subject about the date,rescript,realization,and assurance that enables the encashment of customs tax are analyzed.In the fourth section,the situations that end the tax of customs are investigated.In the fifth section of the study, the customs regime that regulate the customs processes is evaluated.In the six section , the punishments that are imposed in the cases of nonobedience to customs rules are clarified. Finally,in the seventh section of the study legal remedies for customs controversy faced about customs rules and other laws are evaluated. On the whole, in this study, the controversies about law of customs are tried to be explained by remarking which subjects they are about.And legal remedies of these controversies are tried to be analyzed within high court definitions.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGümrüken_US
dc.subjectGümrük Uyuşmazlıklarıen_US
dc.subjectGümrük Vergisi Uyuşmazlıklarıen_US
dc.subjectCustomsen_US
dc.subjectCustoms Disputesen_US
dc.subjectCustoms Duty Disputesen_US
dc.titleGümrük Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar ve hukuki çözüm yollarıen_US
dc.title.alternativeDisputes concerning customs law, and legal remediesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record