Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzeltürkay Yaşa, Eda
dc.contributor.authorŞahin, Gülhan
dc.date.accessioned2019-07-10T13:15:08Z
dc.date.available2019-07-10T13:15:08Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/311
dc.description.abstractSağlık turizmi alanında öne çıkan uygulamalardan bir tanesi de termal turizmdir. Termal turizm işletmeleri müşteri memnuniyetini arttırmak için çaba sarf etmektedirler. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine dayalı olarak tüketicilerin hotel hizmetleriyle ilgili olarak algı ve beklentileri arası farklılıkları ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Verileri Antakya ilçesinde popüler olarak hizmet veren üç termal işletmenin müşterilerinden toplanmıştır. 251 geçerli anket formundan elde edilen veriler tanımlayıcı istatistiki analizler, güvenilirlik analizi ve T testi yöntemleri aracılığıyla yapılmıştır. Çalışma sonuçları incelendiğinde, müşterilerin algılarının tüm hotel hizmetleri için (20 ifade) olumsuz çıktığı görülmüştür. Yani hotel hizmetlerinde müşteri beklentileri karışlanmamıştır. Üç termal otelde konaklayan müşterilerin algıladıkları otel performansı için cinsiyet değişkeni iki ifade için (tamamen garantili rezervasyon ve yüksek kalitede yiyecek& içecek servisi) pozitif olarak farklılık yaratırken, medeni durum değişkeni için bir farklılık görülmemiştir.en_US
dc.description.abstractOne of the leading applications of medical tourism is thermal tourism. Thermal tourism hotels attempt to satisfy their customers. Therefore the major aim of this study is to investigate the differences between perception and expectations of hotel customers based on their gender and marital status factors. The data was gathered from three popular thermal hotels located in Antakya region. The survey was fulfilled by 251 current customers and the results were indicated by descriptive analysis, reliability analysis, and t-test. Results showed that, the differences between perception and expectations are all negative that means that, all hotel facilities (20 items) are not met the expectations of customers. Adding to these however the gender variable has positive differences on two dimensions (totally guaranteed reservation and high qualified food and drink services), there is no significant differences with marital status.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSağlık Turizmien_US
dc.subjectTermal Turizmen_US
dc.subjectTermal turizm işletmelerien_US
dc.subjectSERVQUAL Ölçeğien_US
dc.subjectMüşteri Memnuniyetien_US
dc.subjectAntakyaen_US
dc.subjectMedical Tourismen_US
dc.subjectThermal Tourismen_US
dc.subjectThermal Tourism Establishmentsen_US
dc.subjectSERVQUAL Scaleen_US
dc.subjectCustomer Satisfactionen_US
dc.subjectAntakyaen_US
dc.titleTermal turizm işletmelerinde konaklayan müşterilerin medeni durum ve cinsiyet değişkenlerine dayalı olarak memnuniyetlerinin belirlenmesi: Antakya ilçesi oteller örneğien_US
dc.title.alternativeIdenti̇fyi̇ng sati̇sfacti̇on of thermal touri̇sm hotels' customers based on gender and mari̇tal status vari̇ables: Sample of Antakya regi̇on hotelsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record