Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSökmen, Ahmet Gökhan
dc.contributor.authorİzci, Naciye Aleyok
dc.date.accessioned2019-07-10T13:07:11Z
dc.date.available2019-07-10T13:07:11Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/309
dc.description.abstractBu çalışmada kurumsal sürdürebilirliğin firma performansı üzerindeki etkisinin ölçülmesi amacıyla Borsa İstanbul 100' e kayıtlı 38 imalat firmasının 2010-2015 dönemi için finansal tabloları kullanılarak firma karlılığı belirleyicileri olan özsermaye karlılığı (ROE) ve varlık getirisi (ROA)'sı, hisse başı kar oranı (ESP)'si ve Pazar değeri (Tobin Q) hesaplanarak yorumlanmıştır. Çalışmanın sonucunda, sürdürebilirlik endeksinde olan firmaların, sürdürebilirlik endeksin de olmayan şirketlere göre ROA, ROE, TOBİN Q oranları yüksek çıktığı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe study based on secondary data collected from 38 manufacturing firms listed on Istanbul Stock Exchange in Star Market for the period 2010-2015 with attempt to investigate the relationship between corporate based in sustanibility index and absent in sustanibility index firm performance. The study uses performance measures Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Tobin Q and Earning Per Share(ESP). In the result, based in sustanibility index companies have high ROA, ROE, and TOBİN Q ratio than absent in sustanibility index.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖz kaynak Karlılığıen_US
dc.subjectVarlık Getirisi, TOBİN Qen_US
dc.subjectFirma Değerien_US
dc.subjectReturn on Asseten_US
dc.subjectReturn on Equityen_US
dc.subjectTOBİN Qen_US
dc.subjectFirm Valuen_US
dc.titleKurumsal sürdürebilirliğin firma performansı üzerine etkisi: BİST yıldız pazarında imalat şirketleri üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeEffects of corporate sustani̇bi̇li̇ty on firm's performance: a study on manufacturing firms listed on Istanbul Stock Exchange in star marketen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record