Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTürkel, Süleyman
dc.contributor.authorApaydın, Mustafa Hakan
dc.date.accessioned2019-07-10T11:04:57Z
dc.date.available2019-07-10T11:04:57Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/289
dc.description.abstractBu çalışmayla, toplam kalite yönetimi, insan kaynakları ve 360 derece performans değerlendirme kavramları ele alındıktan sonra, modern performans değerlendirme yöntemlerinden olan 360 derece performans yöntemi bütün yönleriyle açıklanmış, lastik kauçuk sektöründe faaliyet gösteren özel bir firmada çalışan beyaz yaka kadro üzerindeki uygulamayla da uygulanabilirliği, sorunları ve çözüm yolları açıklanmaya çalışılmıştır. 360 derece performans değerlendirme yönteminin 180 derece yöntemi ile farklı açılardan etkililiğini karşılaştırmak için yapılan çalışmada, aynı örneklem grubunun 180 derece ve 360 derece yöntemlerini algılamalarına yönelik, firma gelişimine ve stratejik kararlara etki, insan odaklı çalışmaya etki, çalışan değerlendirmeye etki, toplam kalite yönetimine etki ve iç-dış paydaşlara etki boyutlarıyla ilgili görüşlerinin karşılaştırılması hedeflenmiştir. Hipotezler aynı örneklemin iki farklı performans değerlendirme yöntemine ilişkin görüşlerini karşılaştırmaya yönelik olduğu için eşleştirilmiş örneklem t-testi ile %95 güvenilirlik seviyesinde analiz edilmiştir. Hipotez testlerinin sonuçlarına göre, 360 derece performans değerlendirme yönteminin, 180 derece performans değerlendirme yöntemine kıyasla, firma gelişimine daha fazla katkıda bulunacağı ve insan odaklı çalışmada daha etkili olacağı yönündeki hipotezler reddedilmiş, çalışan değerlendirme yöntemlerine olumlu yönde katkı sağlayacağı, toplam kalite yönetimi uygulamalarını güçlendireceği ve çalışanın bağlantıda olduğu iç ve dış paydaşlar üzerinde daha etkili olacağı yönündeki hipotezler ise kabul edilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, total quality management, human resources, and a 360-degree performance evaluation concepts have been addressed, the modern method of performance appraisal of all aspects of the methods described in the 360-degree performance, tires - working in a private company operating in the rubber industry on the application, the applicability of white-collar staff, problems and solutions are explained. 180 degrees to 360 degrees with the method of performance evaluation method to compare the effectiveness of different aspects of the study, the methods of the same sample group of 180 degrees and 360 degrees for the perception of the firm's strategic decisions and influence the development of people-oriented, the study domain, impact on employee evaluation, impact and total quality management comparison of internal and external stakeholders' views on the size of domains targeted. Hypotheses regarding the method of performance evaluation of two different views of the same sample for the paired sample t-test was used for comparing the level of confidence of 95% have been analyzed. According to the results of hypothesis testing, 360 degree performance evaluation method, compared to the 180-degree performance evaluation method, the company will contribute to the development of more and more people-oriented study rejected hypotheses that will be effective, employee evaluation methods will contribute in a positive way, total quality management practices and strengthen employee is connected to internal and external stakeholders will be more effective on the hypotheses that have been adopted.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectToplam Kalite Yönetimien_US
dc.subjectPerformans Değerlendirmeen_US
dc.subject180 Derece Performans Değerlendirmeen_US
dc.subjectPerformans Yönetimien_US
dc.subject360 Derece Performans Değerlendirmeen_US
dc.subject180 Degree Performance Appraisalen_US
dc.subjectPerformance Managementen_US
dc.subjectPerformance Appraisalen_US
dc.subject360 Degree Performance Appraisalen_US
dc.subjectTotal Quality Managementen_US
dc.titleToplam kalite yönetimini hedefleyen firmalarda 360 derece performans değerlendirmesi ve bir sanayi kuruluşunda uygulanabilirliliği üzerine hazırlık çalışmasıen_US
dc.title.alternativeTotal quality management targets an industry companies 360 degree performance evaluation and preparation study on establishment applicabilityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record