Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGülmez, Murat
dc.contributor.authorSağtaş, Saadet
dc.date.accessioned2019-07-10T10:23:44Z
dc.date.available2019-07-10T10:23:44Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/286
dc.description.abstractGirişimcilik, yeterli emek ve zaman ayırıp, mali, fiziksel ve sosyal riskleri göze alarak, parasal ödüller, kişisel tatmin ve bağımsızlık elde ederek yeni bir değer yaratma süreci olarak görülmektedir. Girişimcilik konusu son yıllarda daha fazla konuşulur hale gelmiş, özellikle girişimlerini iyi seviyeye getirmiş olan girişimci, başarılı girişimciler olarak ön plana çıkmaya, toplum tarafından takdir görmeye başlamışlardır. Akademik çevre ise girişimcilerde bulunan özellikleri sürekli incelenmekte ve girişimcilik yetkinliklerine göre girişimcileri ve girişimlerini mercek altına almaktadır. Yeni yüzyılın girişimciliği olarak lanse edilmekte olan sanal girişimcilik, sanal ortamda maddi bir beklenti hedefleyerek, proje oluşturmak ve oluşturulan projeyi müşterilerine sanal ortamda sunmak olarak tanımlanmıştır. Son yirmi yılda internet ve diğer iletişim araçlarının yaygınlaşıp gelişmesi, girişimcileri de sanal ortamda yer alan pazardan pay almaya itmiştir. Üç boyutlu sanal dünyalar incelendiğinde internetin gittikçe yaygınlaşan içerik paylaşımı ve sosyal iletişim ağı olma özelliklerinin hepsini ve daha fazlasını bünyesinde barındıran sanal dünya olarak bilinen "Second Life" girişimciler açısından yeni bir fırsat alanı oluşturmuştur. Bu bağlamda çalışma da Second Life'ta girişimcilik faaliyetlerinde bulunan avatarların girişimcilik öyküleri araştırmaya konu olmuştur. Böylelikle çalışma da iki ana amaç belirlenmiştir. İlk olarak popüler sanal dünyalardan birisi olan Second Life ortamında girişimcilik yapan kullanıcıların profillerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın ikinci ana amacı ise, Second Life'ta yer alan girişimcilerin nasıl ve niçin girişimciliğe adım attıklarının öğrenilmesi ve sanal dünya platformunda başarılı bir girişimcilik faaliyetinde bulunan kullanıcıların girişimcilik süreci kapsamında neler yaptıklarının tespit edilmesidir. Bu çalışma kapsamında iki değişik method vasıtası ile veri toplanmıştır. İlk olarak bir anket uygulaması gerçekleştirilmiş ve bu anket çalışması neticesinde irtibat kurulan girişimcilerden bazı başarılı girişimciler ile birebir görüşme tekniği kullanılarak sanal platformda görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Verileri elde etme adına 15.06.2013 – 30.08.2013 tarihleri arasında Second Life'da girişimcilik faaliyetlerini sürdüren ve çalışmaya katılım konusunda istekli 87 Second Life kullanıcısı (avatarı) ile anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bire bir görüşme tekniği kullanılarak ise Second Life bünyesinde başarılı olan 5 girişimci avatar ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda anket soruları ile Second Life bünyesinde girişimcilik faaliyetlerini sürdüren avatarların işletmecilik hakkında yeterli donanıma sahip olmadıklarını, buna karşın bilgisayar donanım bilgi ve tecrübeleri yardımı ile bu eksikliklerini giderdikleri görülmüştür. Yapılan bire bir görüşmeler neticesinde ise başarılı bir sanal girişimci olmak için Second Life bünyesinde daha fazla zaman harcanarak, yeni ve farklı ürünlerin hızlı bir şekilde üretilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractEntrepreneurship is considered as the process of creating a new value, in which adequate labor and time are spent, financial, physical and social risks are taken and monetary rewards, personal satisfaction and independence are acquired. Entrepreneurship has become a widely discussed issue in recent years and particularly the entrepreneurs who could carry their enterprises to a good level have begun to come to the forefront as successful entrepreneurs and win the appreciation of the society. Meanwhile, the academia has been analyzing the characteristics of entrepreneurs perpetually and it has been scrutinizing the entrepreneurs and their enterprises in terms of entrepreneurship competencies. Virtual entrepreneurship, which is introduced as the entrepreneurship of the new century, is defined as making a project and providing the customers with the project at the virtual world by expecting some financial benefits. In the last 20 years, the development and widespread use of the internet and other communication tools have led entrepreneurs to have a share in the virtual environment. When the three dimensional virtual worlds are examined, it is seen that Second Life, which contain gradually expanding user content sharing and social communication network features of the internet and many other possibilities in itself, has become a new area of opportunities for entrepreneurs. In this context, this study tries to search the entrepreneurship stories of avatars which are active in Second Life. Thus, two main goals were determined for the study. The first of these was to determine the profiles of users who act as entrepreneurships in Second Life, one of the most popular virtual worlds. The second of these was to provide information on how and why the entrepreneurs in Second Life began entrepreneurship and to determine the methods and manner of work of entrepreneurs who perform successfully in the virtual world platform. The data was collected by two different methods in the scope of this study. Firstly, a questionnaire was given and one-to-one interviews were done with some successful entrepreneurs of the ones with whom were got in touch by the questionnaire. So as to obtain the data, the questionnaire was given to 87 Second Life avatars who were volunteers to participate in the study and who have entrepreneurship activities in Second Life between 15 June, 2013 and 30 August, 2013. 5 entrepreneur avatars who were successful in Second Life were interviewed by using one-to-one technique. As a result of the study, it was seen that the avatars who were active in Second Life do not have necessary skills about business administration. On the other hand, it was observed that they overcame these deficiencies by the help of their knowledge and experiences about computer hardware. The results of one-to-one interviews revealed that more time must be spent in Second Life and new and different products must be produced expeditiously in order to become a successful virtual entrepreneur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSecond Lifeen_US
dc.subjectAvapreneurshipen_US
dc.subjectSanal Dünyaen_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectAvataren_US
dc.subjectAvapreneurshipen_US
dc.subjectEntrepreneurshipen_US
dc.subjectVirtual Worlden_US
dc.titleSecond life sanal yaşam dünyasında girişimcilik: Avapreneurship (Avatar Girişimcilik)en_US
dc.title.alternativeEntrepreneurship at the virtual world of second life: Avapreneurshipen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record