Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKorkmazyürek, Haluk
dc.contributor.authorÇelik, Mine Kevser
dc.date.accessioned2019-07-09T13:23:36Z
dc.date.available2019-07-09T13:23:36Z
dc.date.issued2012en_US
dc.date.submitted2012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/251
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Adana-Mersin bölgesindeki farklı sektörlerden örgütlerin yöneticilerinin, bir şirketin "genç kalmasından" ne algıladıklarını belirlemektir. Tezin bir diğer amacı da, genç kalma algılamasının yöneticilerin yaş, pozisyon, eğitim, işletme büyüklüğü ve işletmenin yaşı gibi özelliklerine göre değişiklik gösterip göstermediğini belirlemektir. Bir örgütün genç kalabilmesi, başta o örgütün yapısı, yönetim anlayışı, liderlik, yönetsel uygulamalar ve örgüt kültürü gibi birçok değişkene bağımlılık göstermektedir. Bu çalışmada, literatürde genelde dağınık biçimde yer alan bu değişkenlerin, belirli başlıklar altında yapılandırılmasına çalışılmıştır. Bu yapı, 46 sorudan oluşan bir anket ile sorgulanmıştır Araştırmanın bulguları işletme sahibi ve yöneticilerin, genel olarak bir işletmenin genç kalmasının, onun daima kârlı olması, uzun ömürlü olması, sürekli büyümesi ve yüksek rekabet gücüne sahip olması anlamına geldiğini düşündüklerini göstermiştir. Bu kapsamda, yaşı 50'den fazla olanların, genç kalmanın uzun ömürlü olma anlamına geldiği fikrine, yaşı 40'dan az olanlara nazaran istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılıkla daha fazla katıldıkları görülmüştür. Yöneticilerin eğitim düzeyi arttıkça, işletmenin genç kalmasının uzun ömürlü olma, sürekli büyüme ve rekabet gücü elde etme olarak algılanması fikri de güçlenmektedir. Eğitim düzeyi ile genç kalma algısı arasındaki etkileşim kapsamında bir diğer önemli bulgu ise, eğitim durumu ne olursa olsun tüm katılımcıların, genç kalma olgusunun "kâr etmek" ile doğrudan bağlantılı olduğu konusunda fikir birliği içinde olmalarıdır. İşletmenin genç kalmasının algılanmasında, katılımcıların işletme içindeki pozisyonlarına göre aralarında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. İşletmenin yaşı arttıkça genç kalmanın "rekabet gücü" değişkeni ile daha çok bağlantılı olduğu konusunda bir algı oluştuğu görülmektedir. Genç kalma algısını etkileyen faktörlere ilişkin genel bir inceleme yapıldığında ise, işletme yaşı arttıkça, kâr merkezli yapılanmaya doğru gidildikçe (yapı), işletmenin esnekliği arttıkça ve işletme sürekli değişim gösterdikçe genç kalan bir işletme olarak düşünüldüğü görülmüştür. Oluşturulan modelin, genç kalma algısının yüzde 45.7'sini açıklayabildiği anlaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe main objective of this thesis is to determine the "young organization" perception of the managers and owners of the companies in the Adana-Mersin region. Another basic objective of the study is to understand if there are differences between the perceptions depending on the age, position, and education level of the participants. Remaining young is dependent on many variables such as structure, management philosophy, managerial processes, and organizations culture of an organization. In this study these variables are grouped under specific concepts to develop a structure to investigate the perception of remaining young. A 46-question questionnaire was developed to collect data. The findings of the research have shown that the managers and owners of the companies perceive "remaining young" as always being profitable, long life, continuous growth and high level competitive advantage. In this context those who are older than 50 have an opinion more than those who are under 40 that remaining young means long life for an organization. As the education level of the managers increase they tend to perceive strongly that remaining young means long life, continuous growth and high level competitive advantage. One more finding is that all participants, regardless of their level of education, agree on the idea that remaining young is being profitable. There is no statistically significant difference between the perceptions of different level managers in organizations. As the age of the organization increases there is a common understanding that remaining young highly correlates with the competition power of the organization. In addition, profit-center type structure, flexibility, and continuous change are the other basic variables which affects the concept of remaining young. Finally, the model constructed for this research is able to explain the "remaining young" phenomenon of an organization by approximately 47 percenty.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSustainabilityen_US
dc.subjectYoung Organizationsen_US
dc.subjectRemaining Youngen_US
dc.subjectGenç Kalma Algısıen_US
dc.subjectGenç Kalan Şirketen_US
dc.subjectSürdürülebilirliliken_US
dc.titleİşletmelerin ''genç kalması'' algısı: Adana-Mersin bölgesindeki işletmelerde bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe perception of ''remaining young'' organizations: A study on the firms in Adana-Mersin regionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record