Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHazır, Köksal
dc.contributor.authorGüloğlu, Umut
dc.date.accessioned2019-07-09T06:52:36Z
dc.date.available2019-07-09T06:52:36Z
dc.date.issued2013en_US
dc.date.submitted2013
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12507/206
dc.description.abstractBu çalışmada lojistik sektörünün gelişimi açısından ülkemiz ve dünyada ortaya çıkan lojistik eğilimler araştırılmış ve lojistik işletmelerin organizasyon yapıları incelenmiştir. Mersin Bölgesinde faaliyetlerini yürütmekte olan lojistik işletmelerinin organizasyon yapıları saha araştırmasıyla incelenmiş, lojistik işletme organizasyonu açısından önerilerde bulunulmuştur. Tezin birinci bölümünde lojistiğin temel kavramları ele alınarak tarihsel gelişimi incelenmiştir. İkinci bölümde, işletme organizasyonu kavramı ve işletme organizasyon modelleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde, lojistik işletme organizasyon kavramı ele alınmış, lojistik işletme organizasyonu ilke ve modelleri incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise, Mersin Bölgesinde faaliyetlerini yerine getirmekte olan lojistik işletmelerin organizasyon yapılarına yönelik bölgesel bir saha çalışması yapılmış ve Mersin bölgesi lojistik durumu ele alınmıştır. Son bölümde ise, Mersin Bölgesi lojistik işletmelerin organizasyon yapılarının incelenmesine yönelik saha çalışmasının sonucunda elde edilen veriler SSPS programıyla istatistiksel analizlere tabi tutulmuş ve tanımlayıcı ve keşfedici bulgular ortaya konmuştur. Ayrıca işletmelerin yararlanabileceği öneriler geliştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, organizational structures of logistics businesses were examined in the light of current trends emerging in the development of local and international logistics industries. After a review of organizational structures in logistics businesses located in the Mersin region through a field research, several suggestions were made in terms of organizing logistic operations. In the first section of the study, basic notions of logistics were addressed and its historical development was reviewed. In the second section, the notion of business organization and business organization models were studied. After examining the logistics business organization notion and reviewing the principles and models of logistics business organization in the third section, fourth section was devoted to a regional field study on the organizational structures of logistics businesses displaying activity in the Mersin region, and the conditions of the logistics industry was discussed for the region. In the last section of the study, the data collected through the field research on organizational structures of logistics businesses located in the Mersin region were subjected to statistical analyzes by use of the SPSS software, and descriptive and exploratory findings were obtained accordingly. In addition, several suggestions were developed for logistics businesses.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLojistik Organizasyonen_US
dc.subjectLojistiken_US
dc.subjectOrganizasyonen_US
dc.subjectMersinen_US
dc.subjectLogistics Organizationen_US
dc.subjectLogisticsen_US
dc.subjectOrganizationen_US
dc.titleLojistik işletmelerinin organizasyon yapılarının incelenmesi: Mersin bölgesi örneğien_US
dc.title.alternativeA review of organizational structures in logistics businesses: The case of Mersin regionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record